W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Statystyki oglądalności BIP od dnia 14.07.2021

Statystyki strony Aktualności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 41
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 04.06.2020 r. 22
Nowa Tryfa MPWIK 20
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro. 20
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. 20
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 10.07.2020 r. 20
Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek 19
INFORMACJA - LIKWIDACJA KASY AZK 16
Nowa stawka opłaty za wywóz śmieci 15
Projekty list przydziałów lokali komunalnych i socjalnych 15
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 15
Nowa stawka czynszu 14
Informacja o uruchomieniu centralnego ogrzewania w mieszkaniach należących do zasobów Gminy Miasto Włocławek 12
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 12
Ogłoszenie, przetarg ustny nieograniczony 11
Statystyki strony Informacje podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze AZK 49
Dane teleadresowe 34
Rejestry, ewidencje i archiwa 30
Stan sprawy 27
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej AZK 24
Klauzula informacyjna Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 17
Statystyki strony Zasady funkcjonowania
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH WE WŁOCŁAWKU 30
Schemat organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 27
Statut AZK 26
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora AZK
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
3/2016 31
5 17
3/2020 16
05/2020 15
1/2021 15
4/2020 15
5/2020 15
7/2020 15
1/2012 14
11/2012 13
2/2013 13
3/2012 13
6/2018 12
2/2019 11
26 11
1/2019 10
3/2014 10
4/2012 10
5/2015 10
16/2017 8
11/2017 7
4 5
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia na "Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 14/16 we Włocławku." 55
„Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętego Antoniego 5 we Włocławku.” 40
Zamówienia na "Wykonanie instalacji CO, CWU i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Jesionowej 2, Jesionowej 4 oraz Jesionowej 6 we Włocławku." 40
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 4 we Włocławku.” 29
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku.” (III postępowanie) 28
Zamówienia na „Przebudowa pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 27
Zamówienia na "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szpitalnej 12 we Włocławku." - ETAP I: Przebudowa pokrycia dachowego. 21
Zamówienia na „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 20
Zamówienia na „Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 20
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 18
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, położonego we Włocławku przy ul. Jesionowej 8, działka nr 65/33 0491 obręb Włocławek KM 49/1. 17
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych 17
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 4 we Włocławku.” 16
Zamówienia na konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego 16
Zamówienia na roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 16
Zamówienia na usługa ochrony ubezpieczeniowej majątku i interesu majątkowego Gminy Miasto Włocławek 16
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych - II etap. 16
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wymiana stolarki budowlanej w siedzibie Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Kaliskiej 38A we Włocławku 16
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku” (II postępowanie) 15
Zamówienia na budowa dźwigu osobowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13. 15
Zamówienia na roboty budowlane 15
Zamówienia na roboty budowlane 15
Zamówienia na wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek 15
Zamówienia na wywóz odpadów komunalnych stałych i biodegradowalnych z nieruchomości będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 15
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2021 roku.” 14
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek. 14
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Brzeskiej 2 we Włocławku.” 14
Zamówienia na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego”, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowa 4 Oficyna B, działka nr 42/8 0510 obręb Włocławek KM 47. 14
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jodłowej 4 we Włocławku.” 14
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP I : Termomodernizacja pokrycia dachowego z wymianą stolarki okiennej.” 14
Zamówienia na modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych 14
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2020 roku.” 13
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 2 we Włocławku.” 13
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, położonego we Włocławku przy ul. Jesionowej 8, działka nr 65/33 0491 obręb Włocławek KM 49/1. (2) 13
Zamówienia na „Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP I : Termomodernizacja elewacji.” 13
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Kruszyńskiej 41 we Włocławku.” 13
Zamówienia na budowa dźwigu osobowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13. (2) 13
Zamówienia na budowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Maślanej 4/6 we Włocławku - I etap. 13
Zamówienia na modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z termomodernizacją elewacji frontowej budynku położonego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 17 13
Zamówienia na termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji - etap II 13
Zamówienia na „Przebudowa poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 12
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2020 roku.” 12
Zamówienia na „Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego, położonego na terenie działki nr 108, obręb Włocławek KM 45 przy ul. Piekarskiej 6 we Włocławku.” 12
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2021 roku.” 12
Zamówienia na konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego 12
Zamówienia na roboty budowlane 12
Zamówienia na usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 12
Zamówienia na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego”, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowa 4 Oficyna B, działka nr 42/8 0510 obręb Włocławek KM 47. (2) 11
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Plac Staszica 5/6 we Włocławku.” 11
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Stodólnej 24 we Włocławku.” 11
Statystyki strony Zapytania ofertowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
,,Opróżnienie budynku (pustostanu) położonego przy ul. Żabia 1 / Królewiecka 12 we Włocławku wraz z piwnicą i przynależnymi do niego zabudowaniami, z odpadów wielkogabarytowych oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem.” 26
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 1 we Włocławku.” 25
„Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych we Włocławku przy: ul. Ostrowskiej 30, ul. Kaliskiej 38a i ul. Brzeskiej 2” w 2021 roku. 24
„Wykonanie przeglądów elektrycznych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” - edycja 2021 22
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 27 położonego w budynku przy ulicy Żabiej 14/16 we Włocławku.” - II postępowanie 18
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2021 roku." - II postępowanie. 17
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych w 2021 roku." 16
„Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych” – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod inwestycje na budynkach przy ul. Jesionowej 2, 4 i 6." 16
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2021 roku." 15
"Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Ptasiej 2 we Włocławku." 15
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 we Włocławku.” 15
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 105 położonego w budynku przy ulicy Toruńskiej 51A we Włocławku." 14
„Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2021 roku.” 14
„Przebudowa dachu wraz z przebudową lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 13
„Przebudowa wewnętrznych chodników przynależnych do budynku przy ulicy Stary Rynek 5 we Włocławku.” 13
„Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2021 roku.” - II postępowanie 13
„Wykonanie przeglądów elektrycznych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” 13
"Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 4 we Włocławku." 12
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 7 położonego w budynku przy ul. Cyganka 9 we Włocławku." 12
„Odczyty stanów zużycia mediów i obsługa systemu wraz z transferem do Zamawiającego danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy oraz transferu danych z systemu ewidencjonowania zużytej wody w 2021 roku.” 12
„Remont lokalu po pożarze – ul. Toruńska 85 m. 8 we Włocławku.” 12
„Remont pustostanów oznaczonych numerami 6 i 8, położonych w budynku przy ulicy Piekarskiej 6 we Włocławku.” 12
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Stodólnej 38 we Włocławku.” 12
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 10 położonego w budynku przy ulicy Żeromskiego 26 we Włocławku.” 12
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 16 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 35 we Włocławku.” 12
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 19 położonego w budynku przy ulicy Cyganka 9 we Włocławku.” 12
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 7 położonego w budynku przy ulicy Zduńskiej 4 we Włocławku.” 12
„Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych” – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod inwestycje na budynkach przy ul. Jesionowej 2, 4 i 6. 12
„Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych nr 14, 16, 19, 21 w budynku przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku.” 12
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Przedmiejska 10 we Włocławku.” 11
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 5 położonego w budynku przy ulicy Szpichlernej 15 we Włocławku.” 11
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 5 położonego w budynku przy ulicy Szpichlernej 15 we Włocławku.” - III postępowanie 11
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 3 we Włocławku.” 11
„Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP II : Termomodernizacja pokrycia dachowego.” - II postępowanie 11
„Udrożnianie instalacji kanalizacyjnych w zasobie AZK w 2021 roku.” 11
„Wykonanie przeglądów budowlanych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” 11
„Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych nr 14, 16, 19, 21 w budynku przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku.” - II postępowanie 11
"REMONT PUSTOSTANU OZNACZONEGO NUMEREM 39 POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY ULICY CEGLANEJ 1 WE WŁOCŁAWKU." 10
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 5 położonego w budynku przy ulicy Szpichlernej 15 we Włocławku.” - II postępowanie 10
„Remont schodów wewnętrznych drewnianych, mieszczących się w budynku, położonym we Włocławku przy ul. Stary Rynek 5”. 10
„Termomodernizacja części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zapiecek 3/5 we Włocławku, w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji.” 10
„Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP II : Termomodernizacja pokrycia dachowego.” 10
„Termomodernizacja ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (od strony ul. Okrężnej), położonego we Włocławku przy ul. Stodólna 24.” 10
"Remont pustostanu przy ul. Cyganka 9 m. 27 we Włocławku." 9
„Remont ściany szczytowej w części północno-wschodniej wraz z wykonaniem dociepleń wewnętrznych szczytów budynku mieszkalnego, położonego we Włocławku, przy ul. Chmielna 8”. 9
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2020 roku." 8
"Remont lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul. Lipnowskiej 14a we Włocławku." 8
"Remont lokalu po spaleniu - ul. Kraszewskiego 25 m. 1 we Włocławku". - II postępowanie 8
"Wykonanie elewacji przy lokalu użytkowym wraz z wymianą witryny i drzwi wejściowych oraz wymianą instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym, mieszczącym się w budynku przy ul. 3 Maja 9." 8
"Wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na punkt kasowy w budynku Administracji Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek." 8
Statystyki strony Dane publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podinspektor ds. budowlanych 46
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 26
Podinspektor ds. instalacji sanitarnych 23
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 19
Inspektor 16
podinspektor 13
podinspektor ds. budowlanych 13
Inspektor 12
Inspektor 12
podinspektor 12
inspektor ds. zamówień publicznych 11
Zastępca dyrektora 11
księgowy 10
Podinspektor ds. budowlanych 10
Podinspektor ds. budowlanych 9
Kierownik rejonu 8
Statystyki strony Finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2015 r. 23
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2020 r. 23
Majątek i mienie. 20
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2012 r. 18
Bilans Jednostki 2020 17
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2019 r. 16
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2018 r. 15
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2014 r. 14
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2016 r. 14
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2017 r. 14
Bilans jednostki 2018 13
Bilans jednostki 2019 11
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2013 r. 11
Statystyki strony Informacje o kontrolach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. 15
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. Gospodarka finansowa, wprowadzenie zasad kontroli zarządczej. 14