W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Statystyki oglądalności BIP od dnia 14.07.2021

Statystyki strony Aktualności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 162
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. 88
Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek 82
Nowa Tryfa MPWIK 79
INFORMACJA - LIKWIDACJA KASY AZK 76
Ogłoszenie, przetarg ustny nieograniczony 76
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 10.07.2020 r. 76
Nowa stawka opłaty za wywóz śmieci 74
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 73
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 72
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro. 69
Projekty list przydziałów lokali komunalnych i socjalnych 66
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 04.06.2020 r. 65
Informacja o uruchomieniu centralnego ogrzewania w mieszkaniach należących do zasobów Gminy Miasto Włocławek 58
Nowa stawka czynszu 55
Statystyki strony Informacje podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze AZK 490
Dane teleadresowe 245
Rejestry, ewidencje i archiwa 184
Stan sprawy 139
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej AZK 100
Klauzula informacyjna Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 91
Statystyki strony Zasady funkcjonowania
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut AZK 280
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH WE WŁOCŁAWKU 267
Schemat organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 138
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora AZK
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
3/2016 128
1/2012 79
5 71
5/2015 69
4/2020 65
05/2020 62
1/2021 60
5/2020 58
3/2020 57
3/2012 55
7/2020 55
2/2013 54
4/2012 52
6/2018 52
11/2012 51
2/2019 51
26 51
1/2019 49
3/2014 44
16/2017 42
4 40
11/2017 39
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 39
ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 36
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 32
Zarządzenie nr 13_2021 - Regulamin udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto 29
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zamówień publicznych Administracji Zasobów Komunalnych na 2022 r. 252
„Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętego Antoniego 5 we Włocławku.” 146
Zamówienia na "Wykonanie instalacji CO, CWU i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Jesionowej 2, Jesionowej 4 oraz Jesionowej 6 we Włocławku." 132
Zamówienia na "Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 14/16 we Włocławku." 130
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 4 we Włocławku.” 122
Zamówienia na „Przebudowa pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 107
Zamówienia na „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 102
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku.” (III postępowanie) 101
Zamówienia na "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szpitalnej 12 we Włocławku." - ETAP I: Przebudowa pokrycia dachowego. 100
Zamówienia na „Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 86
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 80
Zamówienia na wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek 78
Plan Zamówień Publicznych na rok 2021 - Aktualizacja na dzień 28.12.2021 r. 74
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku” (II postępowanie) 73
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek. 67
Zamówienia na termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji - etap II 62
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2021 roku.” 61
Zamówienia na budowa dźwigu osobowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13. (2) 61
Zamówienia na „Przebudowa poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 60
Zamówienia na docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą pokrycia dachu, malowanie elewacji, remont balkonu oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym położonym we Włocławku przy ul. Kraszewskiego 21 59
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wymiana stolarki budowlanej w siedzibie Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Kaliskiej 38A we Włocławku 54
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Brzeskiej 2 we Włocławku.” 52
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2021 roku.” 52
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych 52
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jodłowej 4 we Włocławku.” 51
Zamówienia na modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych 51
Zamówienia na roboty budowlane 50
Zamówienia na usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 50
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych - II etap. 50
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, położonego we Włocławku przy ul. Jesionowej 8, działka nr 65/33 0491 obręb Włocławek KM 49/1. 49
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 4 we Włocławku.” 49
Zamówienia na modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych 49
Zamówienia na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego”, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowa 4 Oficyna B, działka nr 42/8 0510 obręb Włocławek KM 47. 48
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2020 roku.” 48
Zamówienia na „Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego, położonego na terenie działki nr 108, obręb Włocławek KM 45 przy ul. Piekarskiej 6 we Włocławku.” 47
Zamówienia na „Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP I : Termomodernizacja elewacji.” 47
Zamówienia na roboty budowlane 47
Zamówienia na roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 47
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Stodólnej 24 we Włocławku.” 46
Zamówienia na budowa dźwigu osobowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13. 46
Zamówienia na konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego 46
Zamówienia na usługa ochrony ubezpieczeniowej majątku i interesu majątkowego Gminy Miasto Włocławek 46
Zamówienia na budowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Maślanej 4/6 we Włocławku - I etap. 45
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2020 roku.” 44
Zamówienia na roboty budowlane 43
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, położonego we Włocławku przy ul. Jesionowej 8, działka nr 65/33 0491 obręb Włocławek KM 49/1. (2) 42
Zamówienia na konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego 42
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP I : Termomodernizacja pokrycia dachowego z wymianą stolarki okiennej.” 41
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Kruszyńskiej 41 we Włocławku.” 40
Zamówienia na wywóz odpadów komunalnych stałych i biodegradowalnych z nieruchomości będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 39
Statystyki strony Zapytania ofertowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
„Remont elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyganka 9 we Włocławku.” 499
„Remont elewacji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej 11/13.” 188
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2022 roku." - II postępowanie 130
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 11 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 17 we Włocławku.” 114
„Wykonanie wewnętrznej instalacji ZW, CWU i CYRKULACJI oraz centralnego ogrzewania, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i budową przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Cyganka 24 (oficyna) we Włocławku.” 107
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 16 położonego w budynku przy ulicy Biskupiej 11 we Włocławku.” 95
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2022 roku." 90
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 29 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 9B we Włocławku.” 90
,,Opróżnienie budynku (pustostanu) położonego przy ul. Żabia 1 / Królewiecka 12 we Włocławku wraz z piwnicą i przynależnymi do niego zabudowaniami, z odpadów wielkogabarytowych oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem.” 89
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 46 położonego w budynku przy ulicy Długa 26 we Włocławku.” 89
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 7 położonego w budynku przy ul. Cyganka 9 we Włocławku." 88
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 14 we Włocławku.” 88
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 18 położonego w budynku przy ulicy Cyganka 9 we Włocławku.” 85
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2022 roku." 79
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 1 we Włocławku.” 78
„Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych we Włocławku przy: ul. Ostrowskiej 30, ul. Kaliskiej 38a i ul. Brzeskiej 2” w 2021 roku. 77
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 25 położonego w budynku przy ulicy Promiennej 5b we Włocławku.” 74
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 13 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 36 we Włocławku.” 73
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 48 położonego w budynku przy ulicy Długiej 36 we Włocławku.” 73
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 26 położonego w budynku przy ulicy Brackiej 7 we Włocławku.” 67
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Płowieckiej 7a we Włocławku.” 65
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 12 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 9 we Włocławku.” 65
"Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, położonego we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13 64
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 13 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 36 we Włocławku.” 64
„Wymiana stolarki budowlanej w siedzibie Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Kaliskiej 38A we Włocławku.” - II postępowanie. 63
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 13 położonego w budynku przy ulicy Południowej 1/3 we Włocławku.” 62
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 14 we Włocławku.” 60
„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych w 2022 roku.” 60
„Przebudowa dachu wraz z przebudową lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 59
"Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Ptasiej 2 we Włocławku." 58
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 27 położonego w budynku przy ulicy Żabiej 14/16 we Włocławku.” - II postępowanie 58
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Stodólnej 38 we Włocławku.” 57
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 we Włocławku.” 57
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 29 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 9B we Włocławku.” 56
„Wykonanie przeglądów elektrycznych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” - edycja 2021 55
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2020 roku." 52
"Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 4 we Włocławku." 51
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 11 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 17 we Włocławku.” 51
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 16 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 35 we Włocławku.” 51
„Remont pustostanów oznaczonych numerami 6 i 8, położonych w budynku przy ulicy Piekarskiej 6 we Włocławku.” 50
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 9 położonego w budynku przy ulicy Stary Rynek 5 we Włocławku.” 50
„Wykonanie przeglądów elektrycznych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” 50
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 105 położonego w budynku przy ulicy Toruńskiej 51A we Włocławku." 49
„Remont lokalu po pożarze – ul. Toruńska 85 m. 8 we Włocławku.” 49
„Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2021 roku.” 48
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 27 położonego w budynku przy ulicy Żabiej 14/16 we Włocławku.” 48
"Remont pustostanu przy ul. Cyganka 9 m. 27 we Włocławku." 47
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2021 roku." 46
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych w 2021 roku." 46
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 10 położonego w budynku przy ulicy Żeromskiego 26 we Włocławku.” 46
Statystyki strony Dane publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podinspektor ds. budowlanych 122
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 111
podinspektor ds. budowlanych 91
Inspektor 88
Podinspektor ds. budowlanych 84
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 82
Inspektor 68
Inspektor 64
Podinspektor ds. instalacji sanitarnych 63
Podinspektor ds. instalacji sanitarnych 60
podinspektor 56
Kierownik rejonu 54
podinspektor 51
Zastępca dyrektora 51
inspektor ds. zamówień publicznych 50
księgowy 47
Podinspektor ds. budowlanych 39
Statystyki strony Finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Majątek i mienie. 133
Bilans Jednostki 2020 130
Bilans jednostki 2019 86
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2015 r. 86
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2020 r. 68
Bilans jednostki 2018 66
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2013 r. 57
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2017 r. 52
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2018 r. 50
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2019 r. 50
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2012 r. 49
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2016 r. 47
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2014 r. 46
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2021 r. 35
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2022 r. 19
Bilans jednostki 2021 18
Statystyki strony Informacje o kontrolach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. Gospodarka finansowa, wprowadzenie zasad kontroli zarządczej. 87
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. 72