W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Statystyki oglądalności BIP od dnia 14.07.2021

Statystyki strony Aktualności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 321
Ogłoszenie, przetarg ustny nieograniczony 277
Nowa stawka opłaty za wywóz śmieci 270
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. 252
Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek 246
INFORMACJA - LIKWIDACJA KASY AZK 236
Nowa Tryfa MPWIK 232
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 231
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 10.07.2020 r. 205
Projekty list przydziałów lokali komunalnych i socjalnych 205
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro. 203
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 200
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 04.06.2020 r. 195
Nowa stawka czynszu 190
Informacja o uruchomieniu centralnego ogrzewania w mieszkaniach należących do zasobów Gminy Miasto Włocławek 175
Statystyki strony Informacje podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze AZK 1481
Dane teleadresowe 664
Rejestry, ewidencje i archiwa 536
Stan sprawy 453
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej AZK 340
Klauzula informacyjna Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 323
Statystyki strony Zasady funkcjonowania
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH WE WŁOCŁAWKU 1114
Statut AZK 933
Schemat organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 449
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora AZK
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
3/2016 462
5/2015 239
4/2020 213
1/2012 212
1/2021 190
5 190
3/2012 183
5/2020 179
26 177
11/2012 176
2/2013 176
4/2012 176
11/2017 172
3/2014 171
3/2020 171
6/2018 171
05/2020 168
2/2019 168
7/2020 165
1/2019 164
4 162
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 153
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 151
ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 149
Zarządzenie nr 13_2021 - Regulamin udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto 149
16/2017 144
ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH Z DNIA 23 grudnia 2022 r. 134
Zarządzenie nr 8_2022 Dyrektora AZK z dnia 28 grudnia 2022 r. - Zmiana regulaminu udzielania zamówień publ. o wartości do 130 000 zł netto. 91
Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 22.06.2023 r. - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto 75
ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 61
ZARZĄDZENIE Nr 9/2023 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Administracji Zasobów Komunalnych 23
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zamówień publicznych Administracji Zasobów Komunalnych na 2022 r. 443
„Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętego Antoniego 5 we Włocławku.” 367
Zamówienia na „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 337
Zamówienia na "Wykonanie instalacji CO, CWU i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Jesionowej 2, Jesionowej 4 oraz Jesionowej 6 we Włocławku." 299
Zamówienia na "Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 14/16 we Włocławku." 280
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 4 we Włocławku.” 275
Plan zmówień publicznych Administracji Zasobów Komunalnych na rok 2023. 273
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek. 255
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku.” (III postępowanie) 248
Zamówienia na „Przebudowa pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 234
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 233
Zamówienia na „Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 231
Zamówienia na "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szpitalnej 12 we Włocławku." - ETAP I: Przebudowa pokrycia dachowego. 226
Zamówienia na „Przebudowa poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 215
Zamówienia na wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek 214
Zamówienia na termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji - etap II 213
Plan Zamówień Publicznych na rok 2021 - Aktualizacja na dzień 28.12.2021 r. 208
Zamówienia na docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą pokrycia dachu, malowanie elewacji, remont balkonu oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym położonym we Włocławku przy ul. Kraszewskiego 21 205
Zamówienia na „Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego, położonego na terenie działki nr 108, obręb Włocławek KM 45 przy ul. Piekarskiej 6 we Włocławku.” 200
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wymiana stolarki budowlanej w siedzibie Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Kaliskiej 38A we Włocławku 199
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku” (II postępowanie) 194
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Stodólnej 24 we Włocławku.” 189
Zamówienia na budowa dźwigu osobowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13. (2) 189
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jodłowej 4 we Włocławku.” 187
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2020 roku.” 186
Zamówienia na konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego 186
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 4 we Włocławku.” 184
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2021 roku.” 183
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, położonego we Włocławku przy ul. Jesionowej 8, działka nr 65/33 0491 obręb Włocławek KM 49/1. 183
Zamówienia na „Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP I : Termomodernizacja elewacji.” 183
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Kruszyńskiej 41 we Włocławku.” 182
Zamówienia na modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych 182
Zamówienia na roboty budowlane 179
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Brzeskiej 2 we Włocławku.” 173
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2021 roku.” 170
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP I : Termomodernizacja pokrycia dachowego z wymianą stolarki okiennej.” 170
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych 170
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 2 we Włocławku.” 168
Zamówienia na "Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego." 165
Zamówienia na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego”, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowa 4 Oficyna B, działka nr 42/8 0510 obręb Włocławek KM 47. 165
Zamówienia na roboty budowlane 160
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Plac Staszica 5/6 we Włocławku.” 159
Plan Zamówień Publicznych na 2022 r. - Aktualizacja wg stanu na dzień 23.11.2022 r. 158
Zamówienia na modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych 157
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP II : Termomodernizacja elewacji.” 156
Zamówienia na budowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Maślanej 4/6 we Włocławku - I etap. 156
Zamówienia na roboty budowlane 155
Zamówienia na roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 154
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych - II etap. 154
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2020 roku.” 151
Statystyki strony Zapytania ofertowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
„Remont elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyganka 9 we Włocławku.” 620
„Remont elewacji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej 11/13.” 325
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 11 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 17 we Włocławku.” 277
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 68 położonego w budynku przy ulicy Starodębskiej 24A we Włocławku.” 270
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2022 roku." - II postępowanie 263
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 14 we Włocławku.” 233
„Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2023 roku.” 226
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 16 położonego w budynku przy ulicy Biskupiej 11 we Włocławku.” 222
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 48 położonego w budynku przy ulicy Długiej 36 we Włocławku.” 218
"Remont pustostanu przy ul. Cyganka 9 m. 27 we Włocławku." 217
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 29 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 9B we Włocławku.” 210
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 3 położonego w budynku przy ulicy Wiślanej 3 we Włocławku.” 204
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2022 roku." 202
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 7 położonego w budynku przy ul. Cyganka 9 we Włocławku." 201
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 18 położonego w budynku przy ulicy Cyganka 9 we Włocławku.” 196
„Wykonanie wewnętrznej instalacji ZW, CWU i CYRKULACJI oraz centralnego ogrzewania, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i budową przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Cyganka 24 (oficyna) we Włocławku.” 195
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 13 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 36 we Włocławku.” 190
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 22 położonego w budynku przy ulicy Kościuszki 23 we Włocławku.” 186
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 1 we Włocławku.” 182
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2023 roku." 180
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 we Włocławku.” 180
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 46 położonego w budynku przy ulicy Długa 26 we Włocławku.” 179
,,Opróżnienie budynku (pustostanu) położonego przy ul. Żabia 1 / Królewiecka 12 we Włocławku wraz z piwnicą i przynależnymi do niego zabudowaniami, z odpadów wielkogabarytowych oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem.” 178
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 14 we Włocławku.” 174
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 16 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 35 we Włocławku.” 173
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 13 położonego w budynku przy ulicy Południowej 1/3 we Włocławku.” 172
„Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych we Włocławku przy: ul. Ostrowskiej 30, ul. Kaliskiej 38a i ul. Brzeskiej 2” w 2021 roku. 172
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 13 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 36 we Włocławku.” 171
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 25 położonego w budynku przy ulicy Promiennej 5b we Włocławku.” 171
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2022 roku." 170
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 12 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 9 we Włocławku.” 168
„Przebudowa dachu wraz z przebudową lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 167
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 11 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 17 we Włocławku.” 166
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 27 położonego w budynku przy ulicy Żabiej 14/16 we Włocławku.” - II postępowanie 166
"Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Ptasiej 2 we Włocławku." 164
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2020 roku." 163
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 26 położonego w budynku przy ulicy Brackiej 7 we Włocławku.” 161
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Płowieckiej 7a we Włocławku.” 159
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 105 położonego w budynku przy ulicy Toruńskiej 51A we Włocławku." 157
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych w 2023 roku." 156
"Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, położonego we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13 153
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Stodólnej 38 we Włocławku.” 152
„Wymiana stolarki budowlanej w siedzibie Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Kaliskiej 38A we Włocławku.” - II postępowanie. 151
"Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 4 we Włocławku." 150
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 9 położonego w budynku przy ulicy Stary Rynek 5 we Włocławku.” 150
„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych w 2022 roku.” 150
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 29 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 9B we Włocławku.” 147
„Wykonanie przeglądów elektrycznych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” - edycja 2021 146
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Remont pustostanu oznaczonego numerem 58 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 35 we Włocławku.” 146
„Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2021 roku.” 145
Statystyki strony Dane publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 379
Inspektor 321
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 292
Podinspektor ds. budowlanych 290
Inspektor 284
podinspektor ds. budowlanych 279
Ogłoszenie o naborze 261
Podinspektor ds. instalacji sanitarnych 213
Inspektor 206
Podinspektor ds. budowlanych 205
Kierownik rejonu 195
podinspektor 174
Podinspektor ds. instalacji sanitarnych 174
Zastępca dyrektora 174
inspektor ds. zamówień publicznych 169
Podinspektor ds. budowlanych 168
księgowy 165
podinspektor 161
Ogłoszenie o naborze 95
Ogłoszenie o naborze 9
Ogłoszenie o naborze 7
Statystyki strony Finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Majątek i mienie. 830
Bilans jednostki 2020 250
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2022 r. 232
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2015 r. 200
Bilans jednostki 2018 195
Bilans jednostki 2019 191
Bilans jednostki 2021 174
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2020 r. 173
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2013 r. 172
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2019 r. 169
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2018 r. 159
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2016 r. 157
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2012 r. 154
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2014 r. 154
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2017 r. 153
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2021 r. 148
Bilans jednostki 2022 97
Statystyki strony Informacje o kontrolach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. Gospodarka finansowa, wprowadzenie zasad kontroli zarządczej. 238
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. 231