W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Statystyki oglądalności BIP od dnia 14.07.2021

Statystyki strony Aktualności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 104
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. 41
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 10.07.2020 r. 41
Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek 39
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 04.06.2020 r. 39
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro. 38
Nowa Tryfa MPWIK 37
INFORMACJA - LIKWIDACJA KASY AZK 33
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 33
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 32
Nowa stawka opłaty za wywóz śmieci 31
Ogłoszenie, przetarg ustny nieograniczony 31
Projekty list przydziałów lokali komunalnych i socjalnych 31
Informacja o uruchomieniu centralnego ogrzewania w mieszkaniach należących do zasobów Gminy Miasto Włocławek 26
Nowa stawka czynszu 25
Statystyki strony Informacje podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze AZK 130
Dane teleadresowe 90
Rejestry, ewidencje i archiwa 78
Stan sprawy 63
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej AZK 52
Klauzula informacyjna Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 45
Statystyki strony Zasady funkcjonowania
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut AZK 105
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH WE WŁOCŁAWKU 86
Schemat organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 66
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora AZK
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
3/2016 66
5 38
1/2012 36
1/2021 34
4/2020 34
05/2020 33
3/2020 32
5/2015 30
5/2020 30
7/2020 30
3/2012 27
2/2013 26
6/2018 26
2/2019 25
1/2019 24
11/2012 24
4/2012 24
26 22
16/2017 19
3/2014 19
11/2017 17
4 15
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 11
ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 6
Zarządzenie nr 13_2021 - Regulamin udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto 2
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
„Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętego Antoniego 5 we Włocławku.” 89
Zamówienia na "Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 14/16 we Włocławku." 89
Zamówienia na "Wykonanie instalacji CO, CWU i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Jesionowej 2, Jesionowej 4 oraz Jesionowej 6 we Włocławku." 77
Zamówienia na „Przebudowa pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 73
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 4 we Włocławku.” 67
Zamówienia na "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szpitalnej 12 we Włocławku." - ETAP I: Przebudowa pokrycia dachowego. 61
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku.” (III postępowanie) 59
Zamówienia na „Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 48
Zamówienia na „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 43
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2021 roku.” 36
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku” (II postępowanie) 36
Zamówienia na budowa dźwigu osobowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13. (2) 35
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wymiana stolarki budowlanej w siedzibie Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Kaliskiej 38A we Włocławku 33
Zamówienia na „Przebudowa poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 32
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 31
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2021 roku.” 31
Zamówienia na budowa dźwigu osobowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13. 30
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2020 roku.” 29
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, położonego we Włocławku przy ul. Jesionowej 8, działka nr 65/33 0491 obręb Włocławek KM 49/1. 29
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 4 we Włocławku.” 29
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Brzeskiej 2 we Włocławku.” 28
Zamówienia na „Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP I : Termomodernizacja elewacji.” 28
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych 27
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych - II etap. 27
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP I : Termomodernizacja pokrycia dachowego z wymianą stolarki okiennej.” 26
Zamówienia na budowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Maślanej 4/6 we Włocławku - I etap. 26
Zamówienia na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego”, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowa 4 Oficyna B, działka nr 42/8 0510 obręb Włocławek KM 47. 25
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, położonego we Włocławku przy ul. Jesionowej 8, działka nr 65/33 0491 obręb Włocławek KM 49/1. (2) 25
Zamówienia na termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji - etap II 25
Zamówienia na usługa ochrony ubezpieczeniowej majątku i interesu majątkowego Gminy Miasto Włocławek 25
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek. 24
Zamówienia na „Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego, położonego na terenie działki nr 108, obręb Włocławek KM 45 przy ul. Piekarskiej 6 we Włocławku.” 24
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jodłowej 4 we Włocławku.” 24
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Kruszyńskiej 41 we Włocławku.” 24
Zamówienia na konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego 24
Zamówienia na modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych 24
Zamówienia na roboty budowlane 24
Zamówienia na roboty budowlane 24
Zamówienia na roboty budowlane 24
Zamówienia na roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 24
Zamówienia na wywóz odpadów komunalnych stałych i biodegradowalnych z nieruchomości będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 24
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2020 roku.” 23
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Stodólnej 24 we Włocławku.” 23
Zamówienia na docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą pokrycia dachu, malowanie elewacji, remont balkonu oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym położonym we Włocławku przy ul. Kraszewskiego 21 23
Zamówienia na konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego 23
Zamówienia na usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 23
Zamówienia na wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek 23
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 2 we Włocławku.” 22
Zamówienia na modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z termomodernizacją elewacji frontowej budynku położonego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 17 22
Zamówienia na modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych 22
Statystyki strony Zapytania ofertowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
„Remont elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyganka 9 we Włocławku.” 451
„Wykonanie wewnętrznej instalacji ZW, CWU i CYRKULACJI oraz centralnego ogrzewania, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i budową przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Cyganka 24 (oficyna) we Włocławku.” 84
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2022 roku." - II postępowanie 82
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Płowieckiej 7A we Włocławku.” 82
,,Opróżnienie budynku (pustostanu) położonego przy ul. Żabia 1 / Królewiecka 12 we Włocławku wraz z piwnicą i przynależnymi do niego zabudowaniami, z odpadów wielkogabarytowych oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem.” 63
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 1 we Włocławku.” 51
„Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych we Włocławku przy: ul. Ostrowskiej 30, ul. Kaliskiej 38a i ul. Brzeskiej 2” w 2021 roku. 50
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2022 roku." 45
„Wykonanie przeglądów elektrycznych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” - edycja 2021 42
„Wymiana stolarki budowlanej w siedzibie Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Kaliskiej 38A we Włocławku.” - II postępowanie. 36
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 27 położonego w budynku przy ulicy Żabiej 14/16 we Włocławku.” - II postępowanie 34
"Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, położonego we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13 31
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 we Włocławku.” 31
„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych w 2022 roku.” 30
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2021 roku." - II postępowanie. 28
„Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych” – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod inwestycje na budynkach przy ul. Jesionowej 2, 4 i 6." 28
„Wykonanie przeglądów elektrycznych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” 28
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2021 roku." 27
"Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Ptasiej 2 we Włocławku." 27
„Przebudowa dachu wraz z przebudową lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 27
„Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych” – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod inwestycje na budynkach przy ul. Jesionowej 2, 4 i 6. 27
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych w 2021 roku." 26
"Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 4 we Włocławku." 25
„Odczyty stanów zużycia mediów i obsługa systemu wraz z transferem do Zamawiającego danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy oraz transferu danych z systemu ewidencjonowania zużytej wody w 2021 roku.” 25
„Remont lokalu po pożarze – ul. Toruńska 85 m. 8 we Włocławku.” 25
„Remont pustostanów oznaczonych numerami 6 i 8, położonych w budynku przy ulicy Piekarskiej 6 we Włocławku.” 25
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Stodólnej 38 we Włocławku.” 25
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 10 położonego w budynku przy ulicy Żeromskiego 26 we Włocławku.” 25
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 27 położonego w budynku przy ulicy Żabiej 14/16 we Włocławku.” 25
„Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2021 roku.” 24
„Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2021 roku.” - II postępowanie 24
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 9 położonego w budynku przy ulicy Stary Rynek 5 we Włocławku.” 24
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 105 położonego w budynku przy ulicy Toruńskiej 51A we Włocławku." 23
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2022 roku." 23
„Przebudowa wewnętrznych chodników przynależnych do budynku przy ulicy Stary Rynek 5 we Włocławku.” 23
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 16 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 35 we Włocławku.” 23
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 7 położonego w budynku przy ulicy Zduńskiej 4 we Włocławku.” 23
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2020 roku." 22
"REMONT PUSTOSTANU OZNACZONEGO NUMEREM 39 POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY ULICY CEGLANEJ 1 WE WŁOCŁAWKU." 22
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Przedmiejska 10 we Włocławku.” 22
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 5 położonego w budynku przy ulicy Szpichlernej 15 we Włocławku.” - III postępowanie 21
„Remont schodów wewnętrznych drewnianych, mieszczących się w budynku, położonym we Włocławku przy ul. Stary Rynek 5”. 21
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 3 we Włocławku.” 21
„Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP II : Termomodernizacja pokrycia dachowego.” 21
„Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP II : Termomodernizacja pokrycia dachowego.” - II postępowanie 21
„Udrożnianie instalacji kanalizacyjnych w zasobie AZK w 2021 roku.” 21
„Wykonanie przeglądów budowlanych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” 21
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 7 położonego w budynku przy ul. Cyganka 9 we Włocławku." 20
"Remont pustostanu przy ul. Cyganka 9 m. 27 we Włocławku." 20
"Wykonanie elewacji przy lokalu użytkowym wraz z wymianą witryny i drzwi wejściowych oraz wymianą instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym, mieszczącym się w budynku przy ul. 3 Maja 9." 20
Statystyki strony Dane publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podinspektor ds. budowlanych 66
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 47
Inspektor 44
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 39
podinspektor ds. budowlanych 36
Podinspektor ds. instalacji sanitarnych 35
Kierownik rejonu 28
Inspektor 27
inspektor ds. zamówień publicznych 23
podinspektor 23
Podinspektor ds. instalacji sanitarnych 23
Inspektor 22
podinspektor 21
księgowy 20
Zastępca dyrektora 19
Podinspektor ds. budowlanych 18
Podinspektor ds. budowlanych 17
Statystyki strony Finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Majątek i mienie. 47
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2015 r. 41
Bilans Jednostki 2020 36
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2020 r. 34
Bilans jednostki 2018 27
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2012 r. 26
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2018 r. 25
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2019 r. 25
Bilans jednostki 2019 24
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2016 r. 24
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2017 r. 24
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2014 r. 22
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2013 r. 20
Statystyki strony Informacje o kontrolach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. Gospodarka finansowa, wprowadzenie zasad kontroli zarządczej. 31
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. 31