W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Statystyki oglądalności BIP od dnia 14.07.2021

Statystyki strony Aktualności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 282
Ogłoszenie, przetarg ustny nieograniczony 221
Nowa stawka opłaty za wywóz śmieci 213
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. 213
Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek 202
INFORMACJA - LIKWIDACJA KASY AZK 192
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 188
Nowa Tryfa MPWIK 183
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 10.07.2020 r. 173
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro. 170
Rozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r. 164
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 04.06.2020 r. 159
Projekty list przydziałów lokali komunalnych i socjalnych 158
Nowa stawka czynszu 147
Informacja o uruchomieniu centralnego ogrzewania w mieszkaniach należących do zasobów Gminy Miasto Włocławek 140
Statystyki strony Informacje podstawowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Władze AZK 1239
Dane teleadresowe 525
Rejestry, ewidencje i archiwa 438
Stan sprawy 350
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej AZK 257
Klauzula informacyjna Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 237
Statystyki strony Zasady funkcjonowania
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH WE WŁOCŁAWKU 846
Statut AZK 782
Schemat organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku 327
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora AZK
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
3/2016 355
5/2015 181
4/2020 172
1/2012 170
5 154
1/2021 153
11/2012 145
5/2020 144
26 143
3/2012 142
3/2014 141
4/2012 141
2/2013 140
11/2017 139
3/2020 139
2/2019 138
6/2018 138
7/2020 136
05/2020 135
1/2019 131
4 131
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 118
16/2017 117
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 117
ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 116
Zarządzenie nr 13_2021 - Regulamin udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto 113
ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH Z DNIA 23 grudnia 2022 r. 95
Zarządzenie nr 8_2022 Dyrektora AZK z dnia 28 grudnia 2022 r. - Zmiana regulaminu udzielania zamówień publ. o wartości do 130 000 zł netto. 61
Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 22.06.2023 r. - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto 40
ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 23
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zamówień publicznych Administracji Zasobów Komunalnych na 2022 r. 412
„Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętego Antoniego 5 we Włocławku.” 305
Zamówienia na „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 282
Zamówienia na "Wykonanie instalacji CO, CWU i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Jesionowej 2, Jesionowej 4 oraz Jesionowej 6 we Włocławku." 242
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 4 we Włocławku.” 231
Zamówienia na "Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 14/16 we Włocławku." 228
Plan zmówień publicznych Administracji Zasobów Komunalnych na rok 2023. 214
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, nr projektu RPKP.06.01.02-04-0033/18 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek. 213
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku.” (III postępowanie) 206
Zamówienia na „Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.” 199
Zamówienia na „Przebudowa pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 198
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 193
Zamówienia na "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szpitalnej 12 we Włocławku." - ETAP I: Przebudowa pokrycia dachowego. 184
Zamówienia na wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek 180
Zamówienia na „Przebudowa poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stary Rynek 5 we Włocławku (działki nr 40, 41 obręb Włocławek KM 46).” 179
Plan Zamówień Publicznych na rok 2021 - Aktualizacja na dzień 28.12.2021 r. 172
Zamówienia na termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji - etap II 170
Zamówienia na docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą pokrycia dachu, malowanie elewacji, remont balkonu oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym położonym we Włocławku przy ul. Kraszewskiego 21 167
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wymiana stolarki budowlanej w siedzibie Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Kaliskiej 38A we Włocławku 166
Zamówienia na „Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego, położonego na terenie działki nr 108, obręb Włocławek KM 45 przy ul. Piekarskiej 6 we Włocławku.” 161
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we Włocławku” (II postępowanie) 160
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Stodólnej 24 we Włocławku.” 156
Zamówienia na budowa dźwigu osobowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13. (2) 153
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, położonego we Włocławku przy ul. Jesionowej 8, działka nr 65/33 0491 obręb Włocławek KM 49/1. 152
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2020 roku.” 151
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2021 roku.” 148
Zamówienia na „Termomodernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku położonego we Włocławku przy ul. Starodębskiej 26C – ETAP I : Termomodernizacja elewacji.” 148
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 4 we Włocławku.” 148
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jodłowej 4 we Włocławku.” 147
Zamówienia na „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Brzeskiej 2 we Włocławku.” 142
Zamówienia na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Kruszyńskiej 41 we Włocławku.” 142
Zamówienia na roboty budowlane 141
Zamówienia na „Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2021 roku.” 138
Zamówienia na modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych 137
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych 137
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 2 we Włocławku.” 136
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP I : Termomodernizacja pokrycia dachowego z wymianą stolarki okiennej.” 134
Zamówienia na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego”, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowa 4 Oficyna B, działka nr 42/8 0510 obręb Włocławek KM 47. 133
Zamówienia na konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego 131
Zamówienia na "Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego." 128
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Plac Staszica 5/6 we Włocławku.” 127
Zamówienia na roboty budowlane 127
Zamówienia na „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP II : Termomodernizacja elewacji.” 125
Zamówienia na budowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Maślanej 4/6 we Włocławku - I etap. 125
Zamówienia na roboty budowlane 125
Zamówienia na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych - II etap. 124
Zamówienia na „Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego w 2020 roku.” 123
Zamówienia na modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych 123
Zamówienia na roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 123
Zamówienia na konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego 122
Statystyki strony Zapytania ofertowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
„Remont elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyganka 9 we Włocławku.” 583
„Remont elewacji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej 11/13.” 288
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 11 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 17 we Włocławku.” 238
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2022 roku." - II postępowanie 231
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 14 we Włocławku.” 199
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 68 położonego w budynku przy ulicy Starodębskiej 24A we Włocławku.” 190
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 16 położonego w budynku przy ulicy Biskupiej 11 we Włocławku.” 185
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 48 położonego w budynku przy ulicy Długiej 36 we Włocławku.” 182
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 29 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 9B we Włocławku.” 176
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2022 roku." 171
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 7 położonego w budynku przy ul. Cyganka 9 we Włocławku." 168
„Wykonanie wewnętrznej instalacji ZW, CWU i CYRKULACJI oraz centralnego ogrzewania, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i budową przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Cyganka 24 (oficyna) we Włocławku.” 167
„Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2023 roku.” 163
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 18 położonego w budynku przy ulicy Cyganka 9 we Włocławku.” 163
"Remont pustostanu przy ul. Cyganka 9 m. 27 we Włocławku." 157
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 3 położonego w budynku przy ulicy Wiślanej 3 we Włocławku.” 157
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 13 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 36 we Włocławku.” 155
,,Opróżnienie budynku (pustostanu) położonego przy ul. Żabia 1 / Królewiecka 12 we Włocławku wraz z piwnicą i przynależnymi do niego zabudowaniami, z odpadów wielkogabarytowych oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem.” 152
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 22 położonego w budynku przy ulicy Kościuszki 23 we Włocławku.” 152
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 46 położonego w budynku przy ulicy Długa 26 we Włocławku.” 151
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 1 we Włocławku.” 147
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 13 położonego w budynku przy ulicy Południowej 1/3 we Włocławku.” 146
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 25 położonego w budynku przy ulicy Promiennej 5b we Włocławku.” 144
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 14 we Włocławku.” 142
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 13 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 36 we Włocławku.” 141
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 12 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 9 we Włocławku.” 140
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2023 roku." 137
"Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Ptasiej 2 we Włocławku." 137
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 27 położonego w budynku przy ulicy Żabiej 14/16 we Włocławku.” - II postępowanie 137
"Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2022 roku." 136
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 6 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 we Włocławku.” 136
„Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych we Włocławku przy: ul. Ostrowskiej 30, ul. Kaliskiej 38a i ul. Brzeskiej 2” w 2021 roku. 136
„Przebudowa dachu wraz z przebudową lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wyszyńskiego 4 we Włocławku.” 133
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 11 położonego w budynku przy ulicy Zielony Rynek 17 we Włocławku.” 133
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 16 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 35 we Włocławku.” 133
"Przeprowadzenie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2020 roku." 131
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 26 położonego w budynku przy ulicy Brackiej 7 we Włocławku.” 130
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Płowieckiej 7a we Włocławku.” 128
"Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, położonego we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13 124
"Remont pustostanu oznaczonego numerem 105 położonego w budynku przy ulicy Toruńskiej 51A we Włocławku." 123
"Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupiej 4 we Włocławku." 122
„Wymiana stolarki budowlanej w siedzibie Rejonu I Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Kaliskiej 38A we Włocławku.” - II postępowanie. 122
„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych w 2022 roku.” 121
„Wykonanie przeglądów elektrycznych 5-letnich budynków mieszkalnych będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych” - edycja 2021 119
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 1 położonego w budynku przy ulicy Stodólnej 38 we Włocławku.” 118
„Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK w 2021 roku.” 116
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 29 położonego w budynku przy ulicy Dziewińskiej 9B we Włocławku.” 116
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych w 2023 roku." 115
„Budowa komina z kanałem dymowym i kanałami wentylacyjnymi w mieszkaniu nr 3 i nr 6 budynku przy ul. Łęgskiej 22a we Włocławku. 114
„Remont pustostanu oznaczonego numerem 9 położonego w budynku przy ulicy Stary Rynek 5 we Włocławku.” 114
Statystyki strony Dane publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek 288
Inspektor 261
Podinspektor ds. budowlanych 245
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 219
Inspektor 218
podinspektor ds. budowlanych 217
Ogłoszenie o naborze 181
Podinspektor ds. budowlanych 173
Podinspektor ds. instalacji sanitarnych 169
Inspektor 165
Podinspektor ds. instalacji sanitarnych 141
Zastępca dyrektora 139
inspektor ds. zamówień publicznych 138
Kierownik rejonu 138
Podinspektor ds. budowlanych 137
podinspektor 135
księgowy 130
podinspektor 128
Statystyki strony Finanse
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Majątek i mienie. 580
Bilans jednostki 2020 219
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2015 r. 170
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2022 r. 163
Bilans jednostki 2018 160
Bilans jednostki 2019 160
Bilans jednostki 2021 141
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2013 r. 140
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2020 r. 140
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2019 r. 134
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2018 r. 129
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2016 r. 126
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2014 r. 123
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2017 r. 123
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2012 r. 118
Projekt planu finansowo - rzeczowego dochodów i wydatków na 2021 r. 116
Bilans jednostki 2022 43
Statystyki strony Informacje o kontrolach
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. Gospodarka finansowa, wprowadzenie zasad kontroli zarządczej. 203
Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. 193