W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH Z DNIA 23 grudnia 2022 r.

XML

Treść

ZARZĄDZENIE NR 7
DYREKTORA ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Z DNIA 23 grudnia 2022 r.


W sprawie Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej W budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek i będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ustawy z dnia 24 czerwca 1994:. O własności lokali, ustawy z dnia 21 czerwca 2011r. 0 ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r, w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Polskiej Normy PN EN 834 oraz PN EN 835 określające zasady montażu i obsługi podzielników kosztów ogrzewania oraz rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki zamontowane w lokalach mieszkalnych i użytkowych Polskiej Normy PN 70/ B-02365 Powierzchnia budynków. Podział określenia i zasady obmiaru.zarządza się co następuje:

§ 1


Wprowadza się Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej W budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek i będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.


§2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Administracji Zasobów Komunalnych.

Załączniki