W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

05/2020

XML

Treść

Szczegóły

zarządzenie nr05/2020

wydane przez Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych

z dnia

w sprawiew sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Administrację Zasobów Komunalnych W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19.


ZARZĄDZENIE  Nr 5/2020
 
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych
z dnia 5 maja 2020 r.
 
w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Administrację Zasobów Komunalnych w stanie epidemii.
 
Na podstawie § 5 pkt. 4 Statutu Administracji Zasobów Komunalnych, § 14 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) oraz §9  Zarządzenia Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 czerwca 2020 r.  sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii.
       

zarządza się co następuje
 
§ 1

W celu podwyższenia poziomu ochrony petentów oraz pracowników Administracji Zasobów Komunalnych w stanie epidemii  zapewnia  się możliwość załatwienia wszystkich spraw pozostających w kompetencjach Administracji Zasobów Komunalnych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej lub telefonicznej. Dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną lub  składać:
a.      w budynku przy ul. Ostrowskiej 30.
b.      w budynkach przy: ul. Brzeskiej 2 (Rejon II) i ul. Kaliskiej 38 a (Rejon I)
c.       elektronicznie na adres poczty elektronicznej: poczta@azk.wloclawek.pl
d.      wszelkie informacje można uzyskać poprzez  kontakt telefoniczny :
 
1.      (54)  414-48-50  sekretariat AZK ul. Ostrowska 30
2.       (54) 416-51-20 Rejon I ul. Kaliska 38 a
3.       (54) 416-51-00 Rejon II u. Brzeska 2
 
§ 2

1.      W celu zapewnienia niezbędnej pomocy w sprawach należących do kompetencji Administracji Zasobów Komunalnych interesanci przyjmowani są osobiście na parterze budynku przy ul. Ostrowskiej 30 w punkcie wyposażonym w przezroczyste osłony.
2.      Obsługa w budynkach przy ul. Brzeskiej 2 i  Kaliskiej 38 jest ograniczona do możliwości pozostawienia pism w urnie oraz kontaktu telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej.
3.      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 
§ 3

Każdy interesant zobowiązany jest to zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk na stanowisku oznaczonym przy wejściu do pomieszczenia jednostki oraz do ewentualnego poddania się pomiarowi temperatury ciała, a także zachowania odległości 2 m od innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.

§ 4

Wtorkowe przyjęcia interesantów przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych do odwołania  odbywają się telefonicznie.
 
 
§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych.
 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej AZK oraz poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w budynkach AZK.

Załączniki