Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 324418 - 2015
wartość: poniżej 5,186 mln euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. 

zamówienie na:

Konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 328996 - 2015
wartość: poniżej 207 tyś. euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego we Włocławku, przy ul. Cyganka 24, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont elewacji z wymianą konstrukcji balkonów.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 180658 - 2015
wartość: poniżej 5,186 mln euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejsza ofertę. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalna ilość punktów.  

zamówienie na:

Rozbiórka obiektów na terenie działek nr 76, 77, 78 KM 46 - ul. 3-go Maja 2, ul. Stary rynek 9, ul. Tumska 1, ul. Tumska 3 we Włocławku

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 182326 - 2015
wartość: poniżej 5,186 mln euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejsza ofertę. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalna ilość punktów. 

zamówienie na:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Maślanej 4/6 - etap II

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 110868 - 2015
wartość: poniżej 5,186 mln euro
termin składania ofert: 28 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejsza ofertę. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalna ilość punktów. 

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu, wzmocnienie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ul. Cyganka 24 we Włocławku

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 98468 - 2015
wartość: poniżej 5,186 mln euro
termin składania ofert: 14 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarta w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów - 90,68 pkt 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 87768 - 2015
wartość: poniżej 5,186 mln euro
termin składania ofert: 4 maja 2015  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100 

zamówienie na:

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Bojańczyka 15 we Włocławku, w zakresie wymiany pokrycia dachu i wzmocnienia elementów więźby dachowej

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 81248 - 2015
wartość: poniżej 5,186 mln euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. 

zamówienie na:

Roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 419382 - 2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2015  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalna ilość punktów - 100 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)