Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego - II postępowanie

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 415228 - 2014
wartość: poniżej 207 tyś. euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2014  08:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Maślanej 4/6 we Włocławku - I etap (II postępowanie)

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 364056 - 2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 19 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejsza ofertę, oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów - 90 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek - II etap

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 338050 - 2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2014  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 232936 - 2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Oferty spełniły warunki zawarte w SIWZ i uzyskały maksymalną ilość punktów - 100 % w oparciu o kryteria: cena (osobno dla każdej z części zamówienia)  

zamówienie na:

Dostawa i instalacja wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 123959 - 2014
wartość: poniżej 5 186 000
termin składania ofert: 24 czerwca 2014  09:00
wynik postępowania: Oferty spełniły warunki zawarte w SIWZ i uzyskały maksymalną ilość punktów - 100 % w oparciu o kryteria: cena (osobno dla każdej z części zamówienia) 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)