Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Usługa ochrony ubezpieczeniowej majątku i interesu majątkowego Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 265889 - 2012
wartość: poniżej 200 tyś. euro
termin składania ofert: 31 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

zamówienie na:

Konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego

zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 264001 - 2012
wartość: poniżej 200 tys. euro
termin składania ofert: 24 grudnia 2012  08:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

zamówienie na:

Wywóz odpadów komunalnych stałych i biodegradowalnych z nieruchomości będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 253149 - 2012
wartość: poniżej 200 tys. euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

zamówienie na:

Roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 237091 - 2012
wartość: poniżej 5000 tys. Euro
termin składania ofert: 26 listopada 2012  08:15
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

zamówienie na:

roboty budowlane

zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 149361 - 2012
wartość: poniżej 5000 tys. Euro
termin składania ofert: 25 lipca 2012  08:15
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

zamówienie na:

roboty budowlane

zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 140089 - 2012
wartość: Poniżej 5000 tys. Euro
termin składania ofert: 24 lipca 2012  08:15
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

zamówienie na:

Roboty budowlane

zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 136601
wartość: Poniżej 5000 tys. Euro
termin składania ofert: 23 lipca 2012  08:15
wynik postępowania: CZĘŚĆ I - ul. Zakręt 8, blok I - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Najniższa oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. CZĘŚĆ II - ul. Zakręt 8, blok II - Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek.

zamawiający: Administracja Zasobów Mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 73879 - 2012
wartość: poniżej 5000 tys. Euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2012  08:15
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)