Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Jesionowej 8 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2020  09:00

zamówienie na:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Plac Staszica 5/6 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)