Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 4 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: zgodnie z Ustawą PZP - tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: ZP.271.3.2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)