Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2016

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2016 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)przyczyna unieważnienia: Konkurs nie został rozstrzygnięty z braku dokumentów aplikacyjnych kandydatów na w/w. stanowisko pracy

stanowisko:

Podinspektor ds. budowlanych

miejsce pracy: Administracji Zasobów Komunalnych
termin składania dokumentów: 27 czerwca 2016  23:59

przyczyna unieważnienia: Po rozstrzygnięciu konkursu kandydat przedłożył zaświadczenie, z którego wynika, że nie spełnia wymogów pozwalających na zatrudnienie w charakterze pracownika samorządowego.

stanowisko:

Podinspektor ds. budowlanych

miejsce pracy: Administracja Zasobów Komunalnych
termin składania dokumentów: 9 czerwca 2016  23:59

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)