Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

dotyczy zamówienia: „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących
własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek" - na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2015 r., prowadzonego w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Pzp.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.,. poz. 907 z póżn. zm.) Zamawiający zawiadamia o:
 
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Część nr I:
Oferta nr 1:
Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,MARABUT" Grzegorz Dryński, ul. Zduńska 6/8/12 m. 12, 87-800 Włocławek - za kwotę: 195.000,00 zł
Uzasadnienie:

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę wpłynęły min. dwie ważne oferty na wskazaną część zadania.
Część II:
Oferta nr 2:
UNIZOF Zofia Woźniak, ul. Matejki 9/61, 87-800 Włocławek - za kwotę: 219.396,50 Zł
Uzasadnienie:

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę wpłynęły min. dwie ważne oferty na wskazaną część zadania.
Część lll:
Oferta nr 2.'
UNIZOF Zofia Woźniak, ul. Matejki 9/61, 87-800 Włocławek - Za kwotę: 66.000,00 Zł
Uzasadnienie:

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę wpłynęły min. dwie ważne oferty na wskazaną część zadania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (604kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Biegała (10 lutego 2015)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (10 lutego 2015, 15:40:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41901