Rejestry, ewidencje i archiwa

  1. Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro.
  2. Rejestr zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.
  3. Rejestr umów.
  4. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Dyrektora Administracji Zasobów Mieszkaniowych,
  5. Rejestr pracowników.
  6. Rejestr delegacji służbowych.
  7. Rejestr skarg i wniosków.
  8. Oferty zamiany lokali mieszkalnych.
  9. Rejestr lokali użytkowych.
Rejestry, ewidencje udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art.10 ust.1 ww. Ustawy z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Biegała (18 września 2012)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (18 września 2012, 14:15:51)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (7 lipca 2017, 13:12:23)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4221