Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

"Wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na punkt kasowy w budynku Administracji Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek."

Włocławek, 12.08.2019 r.Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych oferuje na wynajem pomieszczenie z przeznaczeniem na punkt kasowy w budynku Administracji Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30; 87-800 Włocławek Oferta dotyczy wyłącznie [...]

zaproszenie do składnia ofert na: wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 9, położonego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 29

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1 Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 9, położonego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 29. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 14, położonego we Włocławku przy ul. Łęgskiej 44

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1 Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 14, położonego we Włocławku przy ul. Łęgskiej 44. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 13, położonego we Włocławku przy ul. Cyganka 24

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1. Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 13, położonego we Włocławku przy ul. Cyganka 24. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 12, położonego we Włocławku przy ulicy Cyganka 24

1. Przedmiot zamówienia publicznego:   1.1. Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 12, położonego we Włocławku przy ul. Cyganka 24. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 11, położonego we Włocławku przy ul. 3 Maja 9

1. Przedmiot zamówienia publicznego:   1.1. Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 11, położonego we Włocławku przy ul. 3 Maja 9. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 22

1. Przedmiot zamówienia publicznego:  1.1. Wykonanie przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 22. Wykonanie zadania zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, położonej we Włocławku przy ul. Żeromskiego 26

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1. Wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, położonej we Włocławku przy ul. Żeromskiego 26. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 5, we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 16a

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1. Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 5, położonego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 16a. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do [...]

zaproszenie do składania ofert na: wykonanie docieplenia ścian budynku, położonego we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 30D

1. Przedmiot zamówienia publicznego:  1.1. Wykonanie docieplenia ścian budynku, położonego we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 30D. Wykonanie zadania zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 5, położonego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 16a

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1. Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 5, położonego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 16a. Wykonanie zadania Zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania [...]

Wykonanie remontu dachu oficyny budynku położonego we Włocławku przy ul. Kościuszki 14/16

1. Przedmiot zamówienia publicznego:1.1. Wykonanie remontu dachu oficyny budynku położonego we Włocławku przy ul. Kościuszki 14/16.Wykonanie zadania zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.2. [...]

Budowa wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, w budynku zlokalizowanym we Włocławku przy ul. Łęgskiej 24.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym [...]

Wykonanie instalacji c.o. oraz przebudowy instalacji kanalizacji w budynku zlokalizowanym we Włocławku przy ul. Łęgskiej 24.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 7, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Przedmiejskiej 10. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. (2)

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 11, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Zakręt 8 blok 7. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 7, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Przedmiejskiej 10. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 11, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Cyganka 11. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 8, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wiślana 3. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

  Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 2, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 29. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

  Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym [...]

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku położonym we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 20. Wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową i książką przedmiarów, stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu [...]

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku położonym we Włocławku przy ul. Młynarskiej 16. Wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową i książką przedmiarów, stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I Edo składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 4, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 29. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30,           87-800 Włocławek, [...]

Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod.-kan. w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Chopina 38.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30,          87-800 Włocławek, [...]

Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod.-kan. w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Związków Zawodowych 16.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 21, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Żabiej 14/16. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załącznik do zapytania ofertowego. (2)

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert    Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel.: 054 414-48-50, zwana w dalszym [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 21, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Żabiej 14/16. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

  Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30,         87-800 Włocławek, [...]

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 1, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 20. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30,  87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym [...]

zaproszenie do składania ofert na: wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 16a, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 3

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty.1. Przedmiot zamówienia publicznego:1.1. [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 39, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Chopina 52

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty.1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1 [...]

Przebudowa pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowej 4 – dokończenie inwestycji.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym [...]

Wzmocnienie stropu nad piwnicami poprzez wsunięcie belek stalowych podtrzymujących istniejący strop, położony w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Brzeska 2.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30,          87-800 [...]

Przebudowa pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowej 4 – dokończenie inwestycji

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym [...]

zaproszenie do składania ofert na: remont pustostanu oznaczonego numerem 7, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Stary Rynek 5

1. Przedmiot zamówienia publicznego:  1.1. Remont pustostanu oznaczonego numerem 7, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Stary Rynek 5. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki [...]

Remont pustostanu oznaczonego numerem 1, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Młynarska 16. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, [...]

Remont pustostanu oznaczonego numerem 6a, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Cyganka 24. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert   Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do [...]

zaproszenie do składani ofert na: Remont pustostanu oznaczonego numerem 2, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 3

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.  1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1. [...]

zaproszenie do składania ofert na: Remont pustostanu oznaczonego numerem 10, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Łęgskiej 56

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert. 1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1. Remont [...]

zaproszenie do składania ofert na: remont pustostanu oznaczonego numerem 1, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Bulwary 24

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert. 1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1 Remont [...]

zaproszenie do składania ofert na: remont pustostanu oznaczonego numerem 16, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Bulwary 22

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert. 1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1 Remont [...]

zaproszenie do składania ofert na: remont pustostanu oznaczonego numerem 27, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Zakręt 8 blok 7.

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek,tel 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert. 1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1 Remont [...]

Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek - 2018 r.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert   Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel. 054 414-48-50, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Włocławek, zwana [...]

Wykonanie rozbiórki budynków: głównego wraz z oficyną A usytuowanych przy ul. Tumskiej 9 we Włocławku – Etap I wraz z odtworzeniem ogrodzenia posesji mieszczącej się przy ul. Tumskiej 11.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do [...]

zaproszenie do składania ofert na: remont pustostanu oznaczonego numerem 6, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Słodowskiej 24

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1. Remont pustostanu oznaczonego numerem 6, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Słodowskiej 24. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi [...]

zaproszenie do składania ofert: remont pustostanu oznaczonego numerem 5, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 29

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1. Remont pustostanu oznaczonego numerem 5, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 29. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki [...]

zaproszenie do składania ofert na: 1.1. Remont pustostanu oznaczonego numerem 3, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Matebudy 1/3.

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1. Remont pustostanu oznaczonego numerem 3, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Matebudy 1/3. Wykonanie zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi [...]

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych - 2018 r.

UWAGAZmiana terminu składania ofertZ A P R O S Z E N I E do składania ofert   Gmina Miasto Włocławek-Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel. 054 414 48 50, [...]

Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Włocławek, oraz w siedzibach AZK.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert   Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel.  054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do [...]

Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert   Administracja Zasobów Komunalnych, 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30, tel. 054 414-48-50, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, [...]

Przebudowa pokrycia dachowego, wykonanie zadaszenia nad drzwiami głównymi oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku mieszczącym się we Włocławku, przy ul. Związków Zawodowych 16 (2)

Z A P R O S Z E N I E do składania ofert   Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do [...]

Przebudowa pokrycia dachowego, wykonanie zadaszenia nad drzwiami głównymi oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku mieszczącym się we Włocławku, przy ul. Związków Zawodowych 16

UWAGA: Unieważnienie zapytania ofertowego Z A P R O S Z E N I E do składania ofert     Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 [...]

Wykonanie rozbiórki budynku usytuowanego przy ul Ogniowej 4 Oficyna B (nr ewid. 42/8;3) we Włocławku wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert. 1.      [...]

zaproszenie do składania ofert na: wykonanie remontu elewacji budynku mieszczącego się we Włocławku przy ul. Łęgska 22B

1. Przedmiot zamówienia publicznego:   1.1.Wykonanie remontu elewacji budynku mieszczącego się we Włocławku przy ul. Łęgska 22B, zgodnie z protokołem z wizji stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Na zasadach [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie iniekcji ścian budynku mieszczącego się we Włocławku przy ul. Bulwary 22

1. Przedmiot zamówienie publicznego:1.1.Wykonanie iniekcji ścian budynku mieszczącego się we Włocławku przy ul. Bulwary 22, zgodnie z protokołem z wizji stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Na zasadach określonych we wzorze [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie instalacji co, c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod.-kan. w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Kraszewskiego 21

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.1. Przedmiot zamówienia publicznego: 1.1.Wykonanie [...]

Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod.- kan. w budynku mieszkalnym mieszczącym się we Włocławku przy ul. Bukowa 24, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert. 1.    [...]

Zaproszenie do składania ofert na: wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek,tel: 054 414-48-50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.1. Przedmiot zamówienia publicznego:1.1 Wykonanie rozbiórki [...]

Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul Ceglanej 1 m 47 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Gmina Miasto Włocławek-Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel. 054 414 48 50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert dotyczących  udzielenia zamówienia [...]

Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul Bojańczyka 24 m 3 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Gmina Miasto Włocławek-Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel. 054 414 48 50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert dotyczących  udzielenia zamówienia [...]

Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul Stodólnej 14 m 2 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Gmina Miasto Włocławek-Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, tel. 054 414 48 50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert dotyczących  udzielenia zamówienia [...]

Sprzedaż węzła cieplnego jednofunkcyjnego wiszącego.

1.    Przedmiot sprzedaży: 1.1. Sprzedaż węzła cieplnego jednofunkcyjnego wiszącego, o parametrach: Producent: Danfoss LPM sp. z o.o., Typ węzła PKL, Moc węzła cieplnego: Qco=30kW, Rok produkcji: [...]

Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Kraszewskiego 25 m 5

1. Przedmiot zamówienia:   1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul Kraszewskiego 25 m 5 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.  2. Wymagany [...]

Kompleksowa obsługa systemu odczytu danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy oraz transfer danych z systemu ewidencjonowania zużytej wody dla lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

1.    Przedmiot zamówienia: 1.1. Kompleksowa obsługa systemu odczytu stanu zużycia mediów wraz z transferem do Zamawiającego danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy w Mieszkaniowym Zasobie Gminy [...]

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych.

UWAGAZmiany terminów: składanie ofert - na dzień 18.11.2016r. do godz. 8:00. termin otwarcia ofert - 18.11.2016r. godz. 8:30. 1.     Przedmiot zamówienia: 1.1.  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby [...]

Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK.

1.    Przedmiot zamówienia: 1.1. Przeprowadzanie deratyzacji dla AZK w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Włocławek oraz w siedzibach AZK. 1.2.  Usługę należy wykonywać w sposób ciągły, tj. zgodnie z [...]

Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek.

1.    Przedmiot zamówienia: 1.1. Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek. [...]

Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych we Włocławku przy: ul. Ostrowskiej 30, ul. Kaliskiej 38a, ul. Brzeskiej 2.

1.    Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych we Włocławku przy: ul. Ostrowskiej [...]

Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

1.    Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym [...]

Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych we Włocławku przy: ul. Ostrowskiej 30; ul. Brzeskiej 2, ul. Kaliskiej 38a.

1.    Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i użytkowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych we Włocławku [...]

Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 123, w budynku położonym we Włocławku przy ul. Hożej 1.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 123, w budynku położonym we Włocławku przy ul. Hożej 1, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie podziału jednego lokalu mieszkalnego, na dwa lokale mieszkalne oznaczone numerami 6 i 6A, w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bulwary 24

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie podziału jednego lokalu mieszkalnego, na dwa lokale mieszkalne oznaczone numerami 6 i 6A, w budynku położonym we Włocławku przy ul. Bulwary 24, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi [...]

zaproszenie do składania ofert na:Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej, drugie postępowanie

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącego załącznik do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu lokalu oznaczonego numerem 18, w budynku położonym we Włocławku przy ul. Zduńskiej 4

1. Przedmiot zamówienia:1.1. Wykonanie remontu lokalu oznaczonego numerem 18, w budynku położonym we Włocławku przy ul. Zduńskiej 4, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.2. Wymagany termin [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu lokalu oznaczonego numerem 8, w budynku położonym we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85

1. Przedmiot zamówienia:1.1. Wykonanie remontu lokalu oznaczonego numerem 8, w budynku położonym we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.2. Wymagany termin [...]

zaproszenie do składania ofert na: wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do [...]

Zaproszenie do składania ofert na: wykonanie remontu pustostanu w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Budowlanych 5

1. Przedmiot zamówienia:  1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Budowlanych 5 m. 9 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi  załączniki do zapytania [...]

Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym we Włocławku przy ul. Łęgskiej 24,

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym we Włocławku przy ul. Łęgskiej 24, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu dachu budynku (PKOB 1-11-112-1122) usytuowanego przy ul. Bulwary 22 we Włocławku

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu dachu budynku (PKOB 1-11-112-1122) usytuowanego przy ul. Bulwary 22   we Włocławku, zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania [...]

zaproszenie do składnia oferta na: wykonanie przeglądów elektrycznych wykonywanych co 5 lat

Administracja Zasobów Komunalnych informuje, że koszty ponownego oplombowania przez Zakład Energetyczny ponosi Wykonawca.1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie przeglądów elektrycznych wykonywanych co 5 lat, w budynkach będących [...]

zaproszenie do składnia ofert na: Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

1.1. Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek. 1.2. Świadczenie usług, o których mowa powyżej polegać będzie na: wykonywaniu wszelkich usług kominiarskich o [...]

zaproszenie do składania ofert: wykonanie remontu trzech łazienek w budynku przy ul. Zakręt 8 Blok 4

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu trzech łazienek w budynku położonym we Włocławku przy ul. Zakręt 8 Blok 4, zgodnie z książkami przedmiarów oraz wzorem umowy stanowiącymi załączniki [...]

zaproszenie do składania ofert na: remont trzech łazienek w budynku przy ul. Zakręt 8 Blok 4

Drugie postępowanie1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu trzech łazienek w budynku położonym we Włocławku przy ul. Zakręt 8 Blok 4, zgodnie z książkami przedmiarów oraz wzorem umowy [...]

Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie remontu trzech łazienek w budynku położonym we Włocławku przy ul. Zakręt 8 Blok 4, zgodnie z książkami przedmiarów oraz wzorem umowy stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu trzech łazienek w budynku położonym we Włocławku przy ul. Zakręt 8 Blok 4, zgodnie z książkami przedmiarów oraz wzorem umowy stanowiącymi załączniki [...]

Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Królewieckiej 31 m. 18 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Królewieckiej 31 m. 18 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego. 2. Wymagany termin [...]

Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Przedmiejskiej 10 m. 3 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Przedmiejskiej 10 m. 3 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego. 2. Wymagany termin [...]

Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Żabiej 23 m 8 we Włocławku.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Żabiej 23 m 8 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego. 2. Wymagany termin [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Budowlanych 5 m 34 we Włocławku

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul Budowlanych 5 m 34 we Włocławku, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego. 2. Wymagany termin [...]

Zaproszenie do składania ofert na: wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 6 i 7 wraz z ich połączeniem w budynku usytuowanym przy ul. Starodębskiej 42

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 6 i 7 wraz z ich połączeniem w budynku usytuowanym przy ul. Starodębskiej 42, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do [...]

zaproszenie do składnia ofert na: Wycinka drzew na cmentarzach Komunalnych Gminy Miasto Włocławek metodą alpinistyczną wg załącznika

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wycinka drzew na cmentarzach Komunalnych Gminy Miasto Włocławek metodą alpinistyczną wg załącznika. 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2.1. nie później niż do dnia 29 grudnia 2015 r. 3. [...]

zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowa obsługa systemu odczytu wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz transfer danych z systemu ewidencjonowania zużytej wody na rok 2016. II postępowanie

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Kompleksowa obsługa systemu odczytu wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz transfer danych z systemu ewidencjonowania zużytej wody dla lokali gminnych znajdujących [...]

zaproszenie do składania oferta na: Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek. Drugie postępowanie.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek. 1.2. Świadczenie usług, o których mowa powyżej polegać będzie na: wykonywaniu wszelkich [...]

zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych przy ul. Ostrowskiej 30; ul. Brzeskiej 2; ul. Kaliskiej 38a, we Włocławku.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych Administracji Zasobów Komunalnych, w obiektach zlokalizowanych przy ul. Ostrowskiej 30; ul. Brzeskiej 2; ul. Kaliskiej 38a,  we Włocławku. [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wycinka drzew na cmentarzach Komunalnych Gminy Miasta Włocławek metodą alpinistyczną

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wycinka drzew na cmentarzach Komunalnych Gminy Miasta Włocławek metodą alpinistyczną wg załącznika, 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2.1. nie później niż do dnia 15 grudnia 2015 [...]

zaproszenie do składania ofert na: Kompleksowa obsługa systemu odczytu wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz transfer danych z systemu ewidencjonowania zużytej wody na rok 2016

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Kompleksowa obsługa systemu odczytu wodomierzy, ciepłomierzy oraz gazomierzy w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz transfer danych z systemu ewidencjonowania zużytej wody dla lokali gminnych [...]

zaproszenie do składania ofert na: Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek. 1.2. Świadczenie usług, 0 których mowa powyżej polegać będzie na:   wykonywaniu [...]

zaproszenie do składania ofert: przeprowadzenie deratyzacji w zasobie mieszkaniowym AZK

1. Przedmiot zamówienia:1.1. Przeprowadzenie deratyzacji w zasobie mieszkaniowym AZK. 1.2. Usługę należy wykonać w sposób ciągły tj. w momencie pojawienia się gryzoni na danej posesji oraz obligatoryjnie dwa razy w roku - [...]

zaproszenie do składania ofert na: Dozorowanie budynków przy ul. Ptasiej 2a, trzecie postępowanie

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Dozorowanie budynków przy ul. Ptasiej 2a. 1.2. Przedmiot usługi obejmuje w szczególności: dozorowanie mienia przed kradzieżą i dewastacją oraz zabezpieczenie przed wejściem na dozorowane budynki i [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wynajem i serwis kabin sanitarnych na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Najem i serwis kabin sanitarnych na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, w szczególności przy: -    ul. Kaliskiej [...]

zaproszenie do składania ofert na: dozorowanie budynków przy ul. Ptasiej 2a, drugie postępowanie

Postępowanie unieważnione1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Dozorowanie budynków przy ul. Ptasiej 2a. 1.2. Przedmiot usługi obejmuje w szczególności: dozorowanie mienia przed kradzieżą i dewastacją oraz zabezpieczenie przed [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Bojańczyka 25 m 9a

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Bojańczyka 25 m 9a, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego. 2. Wymagany termin realizacji [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku usytuowanego przy ul. Zakręt 8 Blok 4, zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku usytuowanego przy ul. Zakręt 8 Blok 4, zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego. 2. Wymagany termin [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku usytuowanego przy ul. Smolnej 5, zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku usytuowanego przy ul. Smolnej 5, zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego. 2. Wymagany termin realizacji [...]

zaproszenie do składania oferta na: wykonanie cięć sanitarnych drzew metodą alpinistyczną oraz wycinka i nasadzenia drzew na cmentarzach Komunalnych Gminy Miasta Włocławek.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz wycinka drzew na cmentarzach Komunalnych Gminy Miasta Włocławek metodą alpinistyczną wg załącznika, dokonanie nasadzeń zastępczych 9 drzew gatunek lipa drobnolistna [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: Dozorowanie budynków przy ul. Ptasiej 2a.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Dozorowanie budynków przy ul. Ptasiej 2a. 1.2. Przedmiot usługi obejmuje w szczególności: dozorowanie mienia przed kradzieżą i dewastacją oraz zabezpieczenie przed wejściem na dozorowane budynki i teren [...]

zaproszenie do składania ofert na: świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych. 1.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i [...]

zaproszenie do składania ofert na: serwis sprzętu teletechnicznego znajdującego się na wyposażeniu Administracji Zasobów Komunalnych

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Serwis sprzętu teletechnicznego, znajdującego się na wyposażeniu Administracji Zasobów Komunalnych. 1.2. Serwis obejmuje w szczególności utrzymywanie powierzonych urządzeń w sprawności [...]

zaproszenie do składania ofert na: wykonanie remontu dachu budynku usytuowanego przy ul. Cysterskiej 9

1. Przedmiot zamówienia:   1.1. Wykonanie remontu dachu budynku usytuowanego przy ul. Cysterskiej 9, zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.   2. Wymagany termin realizacji [...]

Zaproszenie do składania ofert na: Dostawa i montaż klimatyzatorów

1. Przedmiot zamówienia:1.1. Dostawa i montaż klimatyzatorów o następujących parametrach:klimatyzator naścienny inwerterowy, typu split - 4 szt.:- moc chłodnicza - min. 4,8 kW;- moc grzewcza - min. 5,0 kW;- poziom hałasu -jednostka [...]

zaproszenie do składania ofert na: Malowanie i odgrzybienie mieszkań w budynkach przy ul. Toruńska 168 i 168a

1. Przedmiot zamówienia:1.1. Malowanie odgrzybienie mieszkań w budynkach przy ul. Toruńska 168 i 168a zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.2. Wymagany termin realizacji zamówienia:2.1. nie [...]

Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie utwardzenia ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu Komunalnym usytuowanym przy ul. Chopina 3/5,

Uwaga! Zmiana kolorystyki wykonania nawierzchni z kostki brukowej, z obecnej szarej na grafitową.1. Przedmiot zamówienia:1.1. Wykonanie utwardzenia ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu Komunalnym (PKOB 1-11-112-1122) usytuowanym przy ul. Chopina [...]

zaproszenie do składanie ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Wojska Polskiego 35

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO1. Przedmiot zamówienia:  1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Wojska Polskiego 35   w lokalu oznaczonym numerem 52, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi [...]

Zaproszenie do składania ofert na: remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Zielony Rynek 14

1. Przedmiot zamówienia:1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Zielony Rynek 14 w lokalu oznaczonym numerem 18, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.2. Wymagany termin [...]

Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz wycinka drzew na cmentarzach Komunalnych Gminy Miasta Włocławek metodą alpinistyczną.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz wycinka drzew na cmentarzach Komunalnych Gminy Miasta Włocławek metodą alpinistyczną wg załącznika. UWAGA!!! Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji w [...]

Wykonanie przeglądów elektrycznych wykonywanych co 5 lat, w budynkach będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych

1. Przedmiot zamówienia:   1.1. Wykonanie przeglądów elektrycznych wykonywanych co 5 lat, w budynkach będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych, zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego.   2. [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie przeglądów budowlanych 5-letnich budynków będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych

"Informujemy, że w związku z pytaniami, o zakres przeglądów: należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące przepisy prawa oraz wzór protokołu, który uszczegóławia zakres przedmiotowych przeglądów".1. Przedmiot [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 5 i 8 wraz z ich połączeniem w budynku usytuowanym przy ul. Starodębskiej 42

1. Przedmiot zamówienia:  1.1. Wykonanie remontu dwóch lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 5 i 8 wraz z ich połączeniem w budynku usytuowanym przy ul. Starodębskiej 42, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Królewieckiej 9 w lokalu oznaczonym numerem 1

1. Przedmiot zamówienia:  1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Królewieckiej 9 w lokalu oznaczonym numerem 1, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Korabnickiej 7

1. Przedmiot zamówienia:  1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Korabnickiej 7 w lokalu oznaczonym numerem 5, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.  2. [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Smolnej 5

1. Przedmiot zamówienia:   1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Smolnej 5 w lokalu oznaczonym numerem 2, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.  2. [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie modernizacji pokrycia dachowego oraz naprawy tynków i izolacji od wilgoci ściany szczytowej poprzez jej docieplenie, budynku usytuowanego przy ul. Św. Antoniego 5

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie modernizacji pokrycia dachowego oraz naprawy tynków i izolacji od wilgoci ściany szczytowej poprzez jej docieplenie, budynku usytuowanego przy ul. Św. Antoniego 5, zgodnie z książkami przedmiarów [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Polnej 69/83 w lokalu oznaczonym numerem 46, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Polnej 69/83 w lokalu oznaczonym numerem 46, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego. 2. Wymagany [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Brzeska 17 w lokalu oznaczonym numerem 9

1. Przedmiot zamówienia:1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Brzeska 17 w lokaluoznaczonym numerem 9, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.2. Wymagany termin realizacji [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z dociepleniem stropu w budynku usytuowanym przy ul. Cysterskiej 10, zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego

1. Przedmiot zamówienia:   1.1. Wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z dociepleniem stropu w budynku usytuowanym przy ul. Cysterskiej 10, zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.   2. [...]

zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w budynku usytuowanym przy ul. Starodębska 42 w lokalu oznaczonym numerem 1 2 i 4, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia:  1.1. Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w budynku usytuowanym przy ul. Starodębska 42 w lokalu oznaczonym numerem 1 2 i 4, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do [...]

metryczka