zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jodłowej 4 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy „TAR-BUD” Jacek Targański z siedzibą Szpetal Górny, ul. Lipowa 29, 87-811 Fabianki, za cenę: 346 400,00 zł brutto; okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy; termin płatności faktury: 24 dni. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  
Ogłoszenie o zamówieniu (6631kB) pdf
SIWZ z załącznikami 1-10. (1364kB) zip
Projekt budowlany (8192kB) zip
Przedmiar robót (163kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (85kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (667kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1286kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Jan Basierski
Opublikował: Klaudia Kalinowska (10 stycznia 2020, 14:03:38)

Ostatnia zmiana: Klaudia Kalinowska (18 lutego 2020, 16:59:00)
Zmieniono: Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 413