Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. Gospodarka finansowa, wprowadzenie zasad kontroli zarządczej.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta WłocławekJednostka kontrolowana: Administracja Zasobów Mieszkaniowych, ul. Ostrowska 30Zakres kontroli: Kontrola gospodarki finansowej, wprowadzenie zasad [...]

Kontrola w Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Zespół powołany Zarządzeniem Nr 210/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2011 r.Zakres kontroli: Gospodarka finansowa, stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień [...]

metryczka