"Wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na punkt kasowy w budynku Administracji Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek."

Włocławek, 12.08.2019 r.


Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych
oferuje na wynajem pomieszczenie z przeznaczeniem na punkt kasowy
w budynku Administracji Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30; 87-800 Włocławek

Oferta dotyczy wyłącznie propozycji najmu pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego (z możliwością przyjmowania innych opłat niż związane z lokalami gminnymi).


Przy składaniu oferty należy uwzględnić, iż wpłaty dokonywane przez najemców gminnego zasobu mieszkaniowego wolne są od prowizji (czynsz i media)

Informacje o pomieszczeniu:

1. Pomieszczenie o powierzchni 9,56 m2;

2. Usytuowanie: budynek AZK przy ul. Ostrowskiej 30 we Włocławku, na parterze

budynku, obsługa przez okno kasowe;

3. W pomieszczeniu prowadzona była kasa, W której przyjmowano opłaty od mieszkańców gminnego zasobu mieszkaniowego (czynsz za najem lokalu i opłaty za zużyte media);

4. Możliwe godziny otwarcia punktu - wyłącznie w godzinach pracy AZK, tj.:

- poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30;

- wtorek 7.30-17.00;

- piątek 7.30-14.00.

5. Pomieszczenie wyposażone jest w sejf ML 100 T-SK, biurko, stolik z szafką, szafę

ubraniowa, kontener biurowy, krzesło obrotowe.

6. W budynku znajduje się bezpośredni dostęp do wody oraz toalety, pomieszczenie

jest ogrzewane;

7. Wynajmujący zapewnia dostęp do Internetu.

8. Pomieszczenie można oglądać w godzinach pracy AZK wskazanych w pkt. 4.

Osoby zainteresowane wynajmem pomieszczenia z przeznaczeniem na punkt kasowy powinny złożyć oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na najem pomieszczenia (punkt kasowy) w budynku przy ul. Ostrowskiej 30 we Włocławku” w terminie 7 dni licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Ostrowskiej 30 we Włocławku pokój 15 lub przesłać pocztą na powyższy adres.

Oferta powinna zawierać:

a. dane oferenta,

b. krótki opis zakresu działalności planowanego punktu kasowego,

c. proponowaną stawkę netto czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej. Poza czynszem najmu najemca będzie ponosił zryczałtowane koszty centralnego ogrzewania, koszty eksploatacyjne, wywozu odpadów komunalnych, energii elektrycznej, wody i ścieków.

d. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszeniu zastrzeżeń co do tego stanu,

Do oferty należy dołączyć:

a. kserokopię dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej;

b. kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON;

c. oświadczenie czy oferent jest płatnikiem podatku VAT.
Treść ogłoszenia. (76kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jan Basierski (12 sierpnia 2019)
Opublikował: Klaudia Kalinowska (12 sierpnia 2019, 12:31:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 592