zaproszenie do składania ofert na: Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Wykonywanie w sposób ciągły na rzecz Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
1.2. Szacunkowa wielkość zamówień w branży elektrycznej planowanych do wykonania do końca 2015 r. (na podstawie zamówień udzielonych w 2014 r.) ± 20%:
- zapytania ofertowe (wartość robót elektrycznych - średnio 1500 zł) - ok 60 - kosztorys, nadzór (na dzień 3 grudnia 2014 r. Zamawiający na roboty elektryczne objęte nadzorem przeznaczył 121130,80 zł);
- przetargi na roboty budowlane (w tym elektryczne) - ok. 10 - weryfikowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów prac elektrycznych, nadzór;
- przeprowadzanie wizji lokalnych stwierdzających stan techniczny instalacji - ok. 250
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
- od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
3. Wymagane dokumenty:
3.1. formularz ofertowy,
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje - min. 2 szt.),
3.4. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia:
  • uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;
  • uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania projektów budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych
  • aktualne zaświadczenie właściwej Izby Inżynierów Budownictwa z określonym w nim terminem ważności;
  • świadectwo kwalifikacyjne "E" (bez ograniczenia napięcia) - uprawniające do zajmowania się eksploatacją dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
  • świadectwo kwalifikacyjne "D" (bez ograniczenia napięcia) - uprawniające do zajmowania się dozorem, dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
3.5. aktualna polisa OC na wykonywane usługi na kwotę minimum 100.000 zł.
ad. 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. 15
oferta na:
wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej.

4.2. Termin - do 12.12.2014 r. godz. 11:00.
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.
5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. 3
5.2. Termin - 12.12.2014 r. godz. 11:30

6. Kryterium wyboru - najniższa cena - 100%.


Zaproszenie do składania ofert (1191kB) pdf
Umowa (78kB) word
Formularz ofertowy (26kB) word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (471kB) pdf

Wytworzył: Jarosław Biegała (5 grudnia 2014)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (5 grudnia 2014, 11:42:02)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (18 grudnia 2014, 15:30:54)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 413

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij