zaproszenie do składania ofert na: Naprawa dachu na budynku przy ul. Królewieckiej 5

1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Naprawa dachu na budynku przy ul. Królewieckiej 5, zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.
Dokładny opis zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
2.1. 30 dni od podpisania umowy.
3 . Wymagane dokumenty:
3.1. Formularz ofertowy,
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje – min. 1 szt.),
Ad. pkt 3.2 i 3.3. – oryginał bądź kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1.  Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek,
oferta na zadanie:
Naprawa dachu ul. Królewiecka 5.
4.2. Termin - do 03.11.2014 r. godz. 08:30.
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.
5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. Nr 3
5.2. Termin – 03.11.2014 r. godz. 09:00

6. Kryterium wyboru: najniższa cena.

Zaproszenie do składania ofert (718kB) pdf
Umowa (54kB) word
Formularz ofertowy (26kB) word
Książka przedmiarów (1227kB) pdf

Wytworzył: Jarosław Biegała (27 października 2014)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (28 października 2014, 12:53:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij