Dostawa oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych wraz z ich wdrożeniem oraz import bazy danych na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

UWAGA !

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku zawiadamia o:

I. unieważnieniu postępowania:

Uzasadnienie:
Wobec dostarczenia oprogramowania (którego dotyczyło postępowanie) przez Urząd Miasta Włocławek na rzecz jednostki Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku dalsze prowadzenie postępowania okazało się bezcelowe. Wobec powyższego postępowanie należało unieważnić.

Informacja o unieważnieniu postępowania (360kB) pdf
UWAGA !
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAMIESZCZONO ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
Z A P R O S Z E N I E
do składania ofert
 
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska 30, tel. 054 414 48 50, zwana w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Dostawa oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych wraz z ich wdrożeniem oraz import bazy danych na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Opis zamówienia:
A)   oprogramowanie: program wielostanowiskowy, sieciowy (możliwość wydajnej pracy przy przepustowości sieci 10 Mbit), oparty o bazę danych sql kompatybilną z systemem SuSe Enterprise Server 11 SP3, działający w środowisku Windows XP, Windows 7x64,  wyposażony w funkcje:
-     pełna i szczegółowa ewidencja osób pochowanych, a także dysponentów grobów i opłat;
-     tworzenie dokumentów sprzedaży dla towarów i usług realizowanych przez zarządcę cmentarza a także opłat za groby;
-     możliwość generowania i drukowania zaświadczeń/ponagleń dla poszczególnych grobów/dysponentów;
-     możliwość dołączania dokumentów cyfrowych do poszczególnych rekordów (np. akty zgonu);
-     możliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowej bazy danych, zgodnie z określonym harmonogramem
-     zarządzanie miejscami wolnymi, rezerwacjami, grobami;
-     możliwość wygenerowania raportów takich jak: zestawienie opłat zaległych oraz nowo wprowadzonych dla określonych cmentarzy/kwater/rzędów, zestawienie grobów pustych/zarezerwowanych, stworzenie alfabetycznego spisu osób pochowanych na terenie zarządzanego cmentarza, raportu ilości pochówku w danym okresie czasu z uwzględnieniem rodzaju pochówku (tradycyjny/urnowy),
-     możliwość współpracy z zewnętrznym programem do fakturowania,
-     możliwość zarządzania kilkoma cmentarzami w jednym programie;
-     skalowalność techniczna przejawiająca się w możliwości rozbudowy systemu i możliwości zdalnego aktualizowania programu, a w przypadku zwiększenia się rozmiarów bazy danych – w możliwości podzielenia aplikacji na kilka serwerów odpowiedzialnych za różne części systemu;
-     możliwość poszerzenia w przyszłości programu o moduł mapy cmentarza;
-     możliwość poszerzenia w przyszłości programu o moduł ogólnodostępnej wyszukiwarki grobów/osób zmarłych wraz z mapą wskazującą położenie grobu dostępnej z przeglądarki internetowej.
B)   wdrożenie oprogramowania: usługa instalacji oprogramowania na wyznaczonych komputerach zamawiającego (maksymalnie 10 szt.) oraz jednorazowe przeszkolenie personelu zamawiającego (max. 10 osób),
C)   import wszelkich niezbędnych danych z bazy danych będącej w posiadaniu zamawiającego, w szczególności danych o osobach zmarłych, opiekunach grobów, wniesionych opłatach itp.
D)   informacje na temat wielkości zamówienia:
– cmentarz ul. Chopina – ilość grobów: 27768, liczba pochowanych: 66112 + 1%,
– cmentarz Pińczata – ilość grobów 5088, liczba pochowanych 6466 + 1%.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
2.1. do 28.02.2014 r.
3 . Wymagane dokumenty:
3.1. Formularz ofertowy,
3.2. specyfikacja oferowanego oprogramowania uwzględniająca minimalne wymagania zamawiającego.
3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.4. referencje wystawione przez minimum dwa podmioty korzystające z oferowanego oprogramowania.
3.5. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Ad. pkt 3.2., 3.3. i 3.4. – oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
4.1.  Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek,
oferta na zadanie:
Dostawa oprogramowania do obsługi cmentarzy.
4.2. Termin - do 14.02.2014 r. godz. 12:00.
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.
5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce – Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87‑800 Włocławek, pok. Nr 3
5.2. Termin – 14.02.2014 r. godz. 12:30
6. Kryterium wyboru: cena obliczona zgodnie z zasadami określonymi w formularzu ofertowym.

Zapytanie ofertowe (1458kB) pdf
Formularz ofertowy (28kB) word
Wzór umowy (72kB) word
Oświadczenie (23kB) word

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego (1195kB) pdf


Przedłużenie terminu składania ofert (383kB) pdf


Wytworzył: Jarosław Biegała (7 lutego 2014)
Opublikował: Adriana Konopczyńska (7 lutego 2014, 14:16:40)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (18 marca 2014, 12:32:35)
Zmieniono: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 826

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij