Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Bukowa 23 m 6 w lokalu oznaczonym numerem 7

1. Przedmiot zamówienia:
 
1.1. Wykonanie remontu pustostanu w budynku usytuowanym przy ul. Bukowa 23 m 6 w lokalu
oznaczonym numerem 7, zgodnie z książkami przedmiarów stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
 
2.1. nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.
 

3. Wymagane dokumenty:
 
3.1. formularz ofertowy,
 
3.2. kosztorys ofertowy,
 
3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 0 wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 
3.4. dokumenty potwierdzające wykonanie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty  
(referencje - min. 1 szt.),  
ad. 3.3.; 3.4.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
 
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
 
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
 
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 15  
oferta na:
Wykonanie remontu pustostanu - ul. Bukowa 23 m 6.

 
4.2. Termin - do 21.01.2014r. godz. 10:00.
 
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
5 . Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. 3
 
5.2. Termin - 21.01.2014r. godz. 10:30

 
6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy.

Zaproszenie do składania ofert (361kB) pdf
Formularz ofertowy (87kB) pdf
Umowa (107kB) pdf
Książki przedmiarów (684kB) zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (291kB) pdf

Wytworzył: Jarosław Biegała (14 stycznia 2014)
Opublikował: Tomasz Szaraniec (14 stycznia 2014, 15:46:05)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szaraniec (28 stycznia 2014, 10:13:02)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 532

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij