Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

zaproszenie do składnia oferta na: wykonanie przeglądów elektrycznych wykonywanych co 5 lat
rejestr zmian informacji

Dodanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2016-04-20 10:17:29
Autor: Łukasz Kędzierski
Dodano informację o kosztach ponownego plombowania.
Data: 2016-04-14 11:41:33
Autor: Tomasz Szaraniec
Dodanie wykazu przeglądów
Data: 2016-04-12 16:10:14
Autor: Tomasz Szaraniec
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »