Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

„Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Wykonawcy KONSORCJUM FIRM: Ka-Bo Karol Borkowski, ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek i „TAR-BUD” Jacek Targański Szpetal Górny, ul. Lipowa 29, 87-811 Fabianki, za cenę: 4 766 250,00 zł brutto; okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy; termin płatności faktury: 24 dni. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Plac Staszica 5/6 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy „TAR-BUD” Jacek Targański z siedzibą Szpetal Górny, ul. Lipowa 29, 87-811 Fabianki, za cenę:336 100,00 zł brutto; okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy; termin płatności faktury: 23 dni. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jesionowej 2 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Wykonawcy Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski z siedzibą ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32 lok. 28, 87-800 Włocławek, za cenę: 331 949,64 zł brutto; okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy; termin płatności faktury: 22 dni. Uzasadnienie: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Chmielnej 29 – ETAP II : Termomodernizacja elewacji.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmyy Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński z siedzibą ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek, za cenę: 131 105,94 zł brutto; okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy; termin płatności faktury: 23 dni. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ. 

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jodłowej 4 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy „TAR-BUD” Jacek Targański z siedzibą Szpetal Górny, ul. Lipowa 29, 87-811 Fabianki, za cenę: 346 400,00 zł brutto; okres rękojmi i gwarancji: 60 miesięcy; termin płatności faktury: 24 dni. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)