Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr sprawy: ZP.271.11.2018.
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy USŁUGI ZDUŃSKIE Paweł Łapciak, ul. Ostrowska 16/126, 87-800 Włocławek za cenę 385 472,72 zł brutto, z zadeklarowanym okresem rękojmi i gwarancji 60 miesięcy. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

"Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego."

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr sprawy: ZP.271.10.2018.
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy P.H.U.P. "HYDRO-GRZEW" Al. Jana Pawła II 15, 87-800 Włocławek za cenę 300 984,96 zł brutto, z czasem reakcji 30 minut. 

zamówienie na:

„Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego”, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowa 4 Oficyna B, działka nr 42/8 0510 obręb Włocławek KM 47. (2)

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 września 2018  08:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 99,38 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ 

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, położonego we Włocławku przy ul. Jesionowej 8, działka nr 65/33 0491 obręb Włocławek KM 49/1. (2)

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  08:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

Przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji wraz z wykonaniem przyłącza niskoparametrowego dla potrzeb budynków: głównego i oficyny położonych we Włocławku, przy ul. Ogniowej 4.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2018  08:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

Budowa dźwigu osobowego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13. (2)

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  08:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2018  08:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

zamówienie na:

Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z oficynami, na terenie działki nr 81 obręb Włocławek KM 46, przy ul. Tumskiej 9 we Włocławku – etap III obejmujący rozbiórkę oficyny południowej, oznaczonej jako nr ewidencyjny budynku 81;3, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2018  08:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)