Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)



zamówienie na:

Konserwacja budynków i lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek, oraz obsługa pogotowia lokatorskiego

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 90,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ. Jest to jedyna złożona oferta. 

zamówienie na:

Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku-2018 r.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr sprawy: ZP.271.7.2017
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  08:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała bilans 80,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ. Jest to jedyna złożona oferta. 

zamówienie na:

Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z oficynami, na terenie działki nr 81 obręb Włocławek KM 46, przy ul. Tumskiej 9 we Włocławku – Część II.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2017
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2017  08:00
wynik postępowania: Została wybrana najkorzystniejsza oferta, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ. Jest to jedyna złożona oferta. 

zamówienie na:

Termomodernizacja części budynku, położonego we Włocławku przy ul. Dziewińska 17 - działka nr 158 obręb Włocławek KM 77.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2017
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 21 września 2017  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego we Włocławku przy ul. Chmielna 31.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2017
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2017  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego we Włocławku przy ul. Jodłowa 6.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2017
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 31 maja 2017  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ. 

zamówienie na:

Przebudowa pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji budynku, położonego we Włocławku przy ul. Ogniowej 4.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2017
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 29 maja 2017  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria sformułowane w SIWZ. 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2017
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 17 maja 2017  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość 100,00 punktów 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)