Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 361189 - 2016
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2016  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów 100,00, jedyna złożona oferta. 

zamówienie na:

Konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 363196 - 2016
wartość: poniżej 207 tyś. euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2016  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów 100,00, jedyna złożona oferta. 

zamówienie na:

Modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z termomodernizacją elewacji frontowej budynku położonego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 17.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 300740 - 2016
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100,00. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Cyganka 24 we Włocławku, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remontu elewacji – etap II

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 300402 - 2016
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalna ilość punktów: 100 

zamówienie na:

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w tym przebudowa pokrycia dachowego oraz termomodernizacja elewacji) położonego we Włocławku przy ul. Łęgskiej 24

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 122111 - 2016
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 22 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów 100,00. 

zamówienie na:

Przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową i cyrkulacją w budynku położonym we Włocławku przy ul. Cyganka 24

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 114433 - 2016
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 18 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100,00. 

zamówienie na:

Wywóz i utylizacja gruzu powstałego na skutek rozbiórki budynków mieszczących się we Włocławku przy ul. Tumskiej 15 wraz z częściową rozbiórką i odtworzeniem ogrodzenia nieruchomości.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 82777 - 2016
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 1 lipca 2016  08:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100,00. 

zamówienie na:

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym we Włocławku przy ul. Brzeskiej 17

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 78439 - 2016
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100.  

zamówienie na:

Włocławek: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z wzmocnieniem fundamentów oraz ścian nadziemia w budynku użytkowym wraz z dobudową szybu windowego dla osób niepełnosprawnych oraz przebudową schodów zewnętrznych ul. Kościelna 2 we Włocławku

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 81307 - 2016
wartość: poniżej 5, 186 mln euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2016  08:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100.  

zamówienie na:

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą pokrycia dachu, malowanie elewacji, remont balkonu oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym położonym we Włocławku przy ul. Kraszewskiego 21

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 65935 - 2016
wartość: poniżej 5,186 mln euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2016  08:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. 

zamówienie na:

Konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 127850 - 2016
wartość: poniżej 207 tyś. euro
termin składania ofert: 27 maja 2016  08:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów.  

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 48574 - 2016
wartość: poniżej 5,186 mln euro
termin składania ofert: 21 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)