Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Roboty zduńskie w obiektach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja zasobów komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 265815 - 2013
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 24 grudnia 2013  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100 w oparciu o kryteria: stawka roboczogodziny - 27%, suma materiałów - 73% 

zamówienie na:

Konserwacja budynków oraz lokali będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek oraz obsługa pogotowia lokatorskiego

zamawiający: Administracja zasobów komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 269429 - 2013
wartość: poniżej 200 tyś. euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2013  08:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku.

zamawiający: Administracja zasobów komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 257327 - 2013
wartość: poniżej 200 tyś. euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów - 100 w oparciu o kryteria: cena - 80%, fakultatywne klauzule ubezpieczeniowe - 20% 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek - II etap

zamawiający: Administracja zasobów mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 224557 - 2013
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 12 listopada 2013  08:15
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów 100. 

zamówienie na:

Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych - II etap.

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 216849 - 2013
wartość: poniżej 200 tyś. euro
termin składania ofert: 28 października 2013  08:15
wynik postępowania: Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów 100 

zamówienie na:

Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych

zamawiający: Administracja zasobów mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 188545 - 2013
wartość: poniżej 200 tyś. euro
termin składania ofert: 30 września 2013  08:15
wynik postępowania: Udzielono zamówienia 

zamówienie na:

Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych

zamawiający: Administracja zasobów mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 159423 - 2013
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2013  08:15
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Włocławek

zamawiający: Administracja zasobów mieszkaniowych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 68157 - 2013
wartość: poniżej 5 mln euro
termin składania ofert: 24 maja 2013  08:15
wynik postępowania: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)