Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 4 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2020  09:00

zamówienie na:

„Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego, położonego na terenie działki nr 108, obręb Włocławek KM 45 przy ul. Piekarskiej 6 we Włocławku.”

zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2020.
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2020  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)