Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 14 (z 14)Plan zamówień publicznych na 2021 rok

16.02.2021

Plan zamówień publicznych na 2021 rokPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 04.06.2020 r.

04.06.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020. - aktualizacja według stanu na dzień 04.06.2020 rNowa stawka opłaty za wywóz śmieci

20.03.2020

Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku informuje, iż Uchwałą Nr XX/29/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020r. od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa stawka za wywóz śmieci.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020.

29.01.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w roku 2020.INFORMACJA - LIKWIDACJA KASY AZK

27.08.2019

INFORMACJA - LIKWIDACJA KASY AZKNowa Tryfa MPWIK

19.12.2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek

16.04.2015

Dnia 23 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie Uchwała na VI/21/2015 Rady Miasta WłocławekRozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r.

15.10.2012

W związku z rozliczeniem kosztów opłat niezależnych za 2011 r. prośby o rozłożenie należności na raty będą rozpatrywane w trybie uproszczonymInformacja o uruchomieniu centralnego ogrzewania w mieszkaniach należących do zasobów Gminy Miasto Włocławek

27.09.2012

Informacja o uruchomieniu centralnego ogrzewania w mieszkaniach należących do zasobów Gminy Miasto WłocławekNowa stawka czynszu

25.05.2012

W związku z Zarządzeniem nr 63/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek, informuję iż 3-miesięcRozliczenie kosztów opłat niezależnych za 2010 r.

16.05.2012

W związku z rozliczeniem kosztów opłat niezależnych za 2010 r. prośby o rozłożenie należności na raty będą rozpatrywane w trybie uproszczonymProjekty list przydziałów lokali komunalnych i socjalnych

26.07.2011

Informujemy, iż zostały podane do publicznej wiadomości projekty list przydziałów lokali komunalnych i socjalnych.Aktualności o pozycjach 1 - 14 (z 14)